Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Kunngjøringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøringer

 • Endring av detaljreguleringsplan Del av Neset, Hafslundsøy - varsel om oppstart

  Frist for kommentarer/innspill er 01.05.2017

  Les mer

 • Høring: Borregaards utslippstillatelse

  Borregaard har tillatelse til utslipp fra virksomheten etter forurensningsloven.

  Les mer

 • Tilskudd til festivaler 2018

  Søknadsfrist 1. april - for festivaler som skal gjennomføres i 2018.

  Les mer

 • Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

  Søknadsfrist: 1. april.

  Les mer

 • Driftstilskudd til lag og foreninger 2017

  Søknadsfrist: 1. april.

  Les mer

 • Fv. 114 Tverrforbinfelsen - Trøsken mot Våler - varsel om oppstart av planarbeid

  Frist for innspill er 28. april 2017

  Les mer

 • Eiendomsskattelistene for 2017 er lagt ut til offentlig ettersyn

  Eiendomsskattelistene er offentliggjort for perioden 1.–31. mars.

  Les mer

 • Kurs: Tilskuddsordning til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  Kurset passer for alle som skal søke om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  Les mer

 • Ny glasscontainer ved Coop Extra Kurland

  Les mer

 • Høring av redegjørelse fra Borregaard AS

  Gjennomgang av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Borregaard. Høringsfrist er 1. april 2017.

  Les mer

 • Planprogram på høring: Kommunedelplan for avfall 2018-2029

  Frist for uttalelser er 3. april 2017

  Les mer

 • Handlingsprogram for Tunevannet 2017-2021 - Høringsutkast

  Frist for uttalelser er 22. mars 2017

  Les mer

 • Skar - Værbau, Ullerøy - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

  Frist for innspill er 5. april 2017

  Les mer

 • Planprogram på høring - Kommunedelplan for oppvekst 2018-2029

  Høringsfrist: 28. mars 2017.

  Les mer

 • Investeringstilskudd: Nærmiljø- og kulturanlegg

  Les mer

 • Detaljregulering for Jellestad boligområde gnr 1050 bnr 3 og gnr 1049 bnr 13 - varsel om utvidet plangrense

  Frist for innspill er 13.01.2017

  Les mer

 • Hytterenovasjon tar pause

  Sesongen for hytterenovasjon er avsluttet.

  Les mer

 • Detalregulering for Bjørnemyr boligområde gnr/bnr 1051/6 og 1051/15 - varsel om oppstart

  Frist for innspill er 04.07.2016

  Les mer

 • Haftor Jonssons gate 36 - varsel om utvidelse av planområde

  Frist for innspill eller merknader er 3. juni 2016

  Les mer

 • Detaljregulering Bjørnstadmyra industriområde Gnr/Bnr 2047/14 m.fl. - varsel om oppstart

  Frist for inspill er 08.07.2016

  Les mer

 • Varsel om oppstart, høring og ettersyn av dobbeltspor for jernbane

  Les mer

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagte utbyggingsområder på Alvimjordet og Skredderberget/Vister

  Les mer