Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Kunngjøringer

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kunngjøringer

 • Rådhusveien gnr 1051 bnr 699 - reguleringsplanarbeid og forhandling av utbyggingsavtale - varsel om oppstart

  Frist for innspill er 7. juli 2017

  Les mer

 • Kløvningsten område B4, N4, N5 og N6 - detaljreguleringsplan - varsel om oppstart

  Frist for innspill er 12.juni 2017

  Les mer

 • Rv. 111 Hafslund-Dondern - varsel om oppstart av detaljreguleringsplan

  Frist for innspill er 16. juni 2017

  Les mer

 • Bukkenes - detaljreguleringsplan - kunngjøring av bystyrevedtak

  Klagefristen er 3. juni 2017

  Les mer

 • Vistertoppen - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

  Frist for merknader er 30. mai 2017.

  Les mer

 • Ledig verv som mekler

  Konfliktrådet i Østfold og Follo har ledig verv som mekler i Sarpsborg kommune.

  Les mer

 • Kroken boligområde - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

  Frist for merknader er 30. mai 2017.

  Les mer

 • Albert Moeskaus vei 40 og 42 - detaljreguleringsplan - offentlig ettersyn

  Frist for merknader er 30. mai 2017.

  Les mer

 • Endring av detaljreguleringsplan Del av Neset, Hafslundsøy - varsel om oppstart

  Frist for kommentarer/innspill er 01.05.2017

  Les mer

 • Ny glasscontainer ved Coop Extra Kurland

  Les mer

 • Detaljregulering for Jellestad boligområde gnr 1050 bnr 3 og gnr 1049 bnr 13 - varsel om utvidet plangrense

  Frist for innspill er 13.01.2017

  Les mer

 • Detalregulering for Bjørnemyr boligområde gnr/bnr 1051/6 og 1051/15 - varsel om oppstart

  Frist for innspill er 04.07.2016

  Les mer

 • Haftor Jonssons gate 36 - varsel om utvidelse av planområde

  Frist for innspill eller merknader er 3. juni 2016

  Les mer

 • Detaljregulering Bjørnstadmyra industriområde Gnr/Bnr 2047/14 m.fl. - varsel om oppstart

  Frist for inspill er 08.07.2016

  Les mer

 • Varsel om oppstart, høring og ettersyn av dobbeltspor for jernbane

  Les mer

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner ikke planlagte utbyggingsområder på Alvimjordet og Skredderberget/Vister

  Les mer