>Jernbaneutbygging i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Jernbaneutbygging i Sarpsborg

Publisert: 14.02.2022

Planlegging av jernbaneutbyggingen i Sarpsborg har foregått over mange år. Videre planlegging og utbygging er ikke prioritert i Nasjonal transportplan (2022-2033), og den videre planleggingen av dobbeltsporet jernbane og nytt stasjonsområde er satt på vent.

I Sarpsborg er det planlagt dobbeltspor fra Rolvsøy til Klavestad. PRosjektet er delt i strekningene Rolvsøy - Borg bryggerier og Borg bryggerier - Klavestad.

Rolvsøy - Borg bryggerier

Forslag til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy - Borg bryggerier var på høring i august 2020.

Deretter har Bane NOR satt planarbeidet i bero.

Planforslag og utredninger finner du på Bane NOR sine nettsider.

Borg bryggerier - Klavestad

For strekningen Borg Bryggerier - Klavestad er kommunedelplanen vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2021, og kan ikke påklages.

Departementet har i sitt vedtak lagt vekt på at planalternativ MIDT-7 gir den beste jernbanetekniske løsningen, har lavest kostnader, og at de negative konsekvensene for nasjonale kulturminneverdier er mindre enn for de to alternativene NFO-9 og MIDT-10. Innsigelsene fra Bane NOR og Viken fylkeskommune ble tatt til følge.

Her finner du vedtaket.

Kommunedelplan for Intercity dobbeltspor og fv. 118 Ny Sarpsbru, delstrekning Borg bryggerier – Klavestad

Vedtak, Kommunal- og moderniseringsdepartementet (08.10.21)

Planbeskrivelse (rev. 14.05.19)

Planbestemmelser (rev. 14.05.19)

Plankart (rev. 09.09.20)

Måloppnåelse Borg bryggerier-Klavestad (rev. 24.06.19)

Anbefaling Borg bryggerier-Klavestad (rev 24.06.19)

Illustrasjonshefte (rev. mai 2019)

Du finner flere utredninger og annen informasjon på Bane NOR sine nettsider.

Viken fylkeskommune er i gang med å planlegge ny veibru. Du kan lese mer om arbeidet med ny Sarpsbru på fylkesvei 118 her. Se også informansjon om reguleringsplan på fylkeskommunens hjemmesider. 

Bane NOR jobber ikke videre med detaljplaner for dobbeltsporet jernbane og nytt stasjonsområde da dette ikke er prioritert i Nasjonal tranportplan (2022-2033).