>Kommunedelplan kultur

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan kultur

Publisert: 01.10.2019

26. september 2019 ble kommunedelplan for kultur 2019-2030 vedtatt av bystyret i Sarpsborg. Planen har tittelen «Sammen skaper vi Sarpsborgs kulturliv» og er et politisk styringsdokument for satsing på kulturfeltet de neste ti årene.

Kulturplanen er bygget opp av tre satsingsområder:

  • Fellesskap og kultur
  • Byutvikling og kultur
  • Profesjonell kultur

Hvert satsingsområde har et hovedmål, som skal oppnås ved hjelp av utvikling av eksisterende tiltak og utforming av nye tiltak, som er beskrevet i slutten av planen, i den såkalte handlingsdelen.

Her kan du lese hele planen som ble vedtatt i bystyret 26. september 2019. (PDF)

Fellesskap og kultur

Fellesskap og kultur handler om den kulturelle grunnmuren, om mangfold, barn og unge, bibliotek, lavterskeltilbud, møteplasser og breddekultur, altså fundamentet for et rikt kulturliv for alle.

Byutvikling og kultur

Byutvikling og kultur tar for seg samarbeidet med næringslivet og hvordan kulturen fungerer som en katalysator i Sarpsborgs byutviklingsarbeid. Et rikt, bredt og interessant kulturtilbud har ringvirkninger inn i næringsliv og turistvirksomhet, og har stor betydning for byens attraktivitet.

Profesjonell kultur

Profesjonell kultur fremmes som spydspissen for Sarpsborgs kulturliv. Et godt kulturtilbud til byens innbyggere er avhengig av at profesjonelle kulturaktører har gode, trygge og spennende arbeidsvilkår, og av at det kan etableres nytenkende og konstruktive samarbeider. Dette satsingsområdet tar også for seg viktigheten av å samarbeide på tvers av fagområder og geografiske grenser.

Alle disse satsingsområdene virker inn i hverandre, og man er avhengig av dynamisk samspill mellom kommunen, breddekulturen, næringslivet og den profesjonelle kulturen for å lykkes med å utvikle Sarpsborg som kulturby.

Kultur er viktig for både fellesskapet, byutviklingen vår og som næring. Kulturplanen skal øke sarpsborginnbyggernes bevissthet om hva kunst og kultur er og kan være. Det handler om økt interesse for å drive med og oppleve kultur, samt evnen til å sette kulturens verdi inn i et helhetlig samfunnsperspektiv og gjennom dette styrke ens egne refleksjonsevner og dermed også demokratiet.