>Borregaard tapte søksmål mot kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Borregaard tapte søksmål mot kommunen

Publisert: 15.12.2022

Borregaard mener at eiendomsskatten som de er pålagt å betale er for høy, og tok ut søksmål mot Sarpsborg kommune. Søndre Østfold tingrett har avsagt dom i saken, og gir kommunen medhold på alle vesentlige punkter.

- Det er en gledelig nyhet at retten har bekreftet at kommunen har lagt riktig lovanvendelse til grunn i beregningen av eiendomsskatt, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Eiendomsskattegrunnlaget for Borregaard ble i februar 2020 satt til 1,8 milliarder kroner. Alle bygninger på Borregaards område er tatt med i beregningen av eiendomsskatt. Borregaard mener at bygninger som kun har som formål å beskytte produksjonsinstallasjoner, skal unntas fra beregningen, og at visse bygg skal ansees som produksjonsinstallasjoner. Partene har også vært uenige om at eiendommens installasjoner knyttet til mottak og nedtransformering av strøm til bruk i produksjonen, skal inkluderes i eiendomsskattegrunnlaget.
Borregaard mener i tillegg at verdien av tomtearealet er satt for høyt.

Les mer om søksmålet her 

Skal ikke skatte av transformatorer.

Kun på ett punkt gis ikke kommunen medhold. Dette gjelder beskatning av fem transformatorer, som av kommunen er definert som skattepliktig, men som retten er kommet til at skal tas ut av skattegrunnlaget. Det er i tillegg to bygg som endres til å takseres etter omsetningsverdi istedenfor teknisk verdi.

Avventer om saken ankes

- Vi må avvente om Borregaard vil anke saken, sier kommunedirektøren.

Ankefristen er satt til 14. januar.