>En storsatsing på Østre bydel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

En storsatsing på Østre bydel

Publisert: 29.09.2022

Det er mange fine steder, vellykkede bedrifter og flotte mennesker i østre bydel. Samtidig er det i denne delen av Sarpsborg hvor vi ser størst andel med dårlig råd, dårlig helse, ustabile boforhold og store levekårsutfordringer. Dette skal vi endre gjennom en områdesatsing i Østre bydel.I formannskapet torsdag ble underveismelding om denne områdesatsingen lagt frem, og nå går startskuddet.

Underveismeldingen viser blant annet et handlingsprogram, som beskriver prioriteringer og konkrete tiltak, for at områdesatsingen skal lykkes.
En områdesatsing vil si en økt innsats fra flere hold som skal bedre miljø, boforhold og levekår. Både beboere, frivillig sektor, ideelle organisasjoner, lokale lag og foreninger og næringslivet blir involvert i arbeidet med å løfte og utvikle området.

I kommunes handlingsplan 2022-2025 er Handlingsprogram Østre bydel prioritert med 2 millioner kroner hvert år i perioden 2023-2025. I tillegg er det avsatt 18 millioner kroner til investeringer i områdesatsning Østre bydel i perioden 2026 – 2029.

Flere tiltak

I handlingsprogrammet for Østre bydel er dette noen av tiltakene som er planlagt med oppstart og finansiering i 2023:

  • Igangsette prosjektering og utvikling av kvartal 88 som dekker planformål om park, møteplass og nærmiljøanlegg.
  • Delta i nettverk for områdesatsninger.
  • Etablere samarbeidsavtaler med aktuelle aktører etter behov
  • Videreutvikle plangrep 2 «Sentrumstriangelet» i Sentrumsplanen 2019-2031 med Østre bydel som kultursentrum.
  • Etablere og drifte bydelskontor.
  • Gjennomføre områdekonferanse for medvirkning og innspill.


Les mer om områdesatsingen i Østre bydel her:www.sarpsborg.com/ostrebydel