>Områdesatsing Østre bydel

Innhold

Kart over østre bydel

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Områdesatsing Østre bydel

Publisert: 22.02.2024

Det er mange fine steder, vellykka bedrifter og flotte mennesker i østre bydel. Samtidig er det i denne delen av Sarpsborg hvor vi ser størst andel med dårlig råd, dårlig helse, ustabile boforhold og store levekårsutfordringer. Dette skal vi endre gjennom en områdesatsning i Østre bydel.

Nyheter om Østre bydel

Her lister vi noen av nyhetene vi formidler om Østre bydel og satsingen der:

Nærmiljøtilskudd for Østre bydel 

Sarpsborg kommune deler ut nærmiljøtilskudd for Østre bydel. Totalt 500.000 kroner ligger i potten, og søknader behandles fortløpende. 

Les mer her: Skal dele ut penger til prosjekter i Østre bydel

OBS: Nærmiljøtilskudd blir ikke behandlet i juli måned.

Åpne dører - En arrangementserie i Østre bydel

11. mai: Åpne dører - Hva skal til for å bygge kultursentrum i Østre bydel?

15. mars: Åpne dører - "Alt var bedre før?" (filmpremiere). 
Klikk her for mer informasjon.

Områdesatsing

En områdesatsing vil si en økt innsats fra flere hold som skal bedre miljø, boforhold og levekår. Det er ingen enkel jobb, levekårenes årsaker og konsekvenser er komplekse og krever at mange må samarbeide for å bedre situasjonen.

Vi bruker områdesatsing som en metode for innovasjon, tverrfaglig samarbeid og bærekraftsarbeid. 

Vi skal mobiliserer beboere, frivillig sektor, ideelle organisasjoner, lokale lag og foreninger og næringslivet. Vi ønsker å ta i bruk flere virkemidler og nye arbeidsmetoder for å løfte og utvikle området.

Hvor er Østre bydel?

Østre bydel er et kjent begrep på folkemunne lokalt i Sarpsborg for området lengst øst i Sarpsborg sentrum.

I vest avgrenses området mot resten av Sarpsborg sentrum i Jernbanegata. Videre omfattes stasjonsområdet i nord, der området grenser mot Glengshølen. Lenger øst grenser Østre bydel mot Borregaards tømmerlager på Opsund, inkluderer Tarris lengst øst, og avgrenses videre av Borregaardsveien og Borregaard fabrikker i syd-øst og syd. I syd-vest grenser området mot Kulåsparken.

Bydelen ligger i slakt hellende terreng mot sør-øst og nord-øst, der St. Mariegate er høybrekket

Kjært barn har mange navn. Slik er det også med denne delen av byen vår og dette arbeidet. Vi har blant annet snakket om områdesatsning sentrum øst, områdeløft østre bydel, områdeutvikling østre bydel og handlingsprogram østre bydel. Men for å rydde i rekkene – heretter sier vi kun områdesatsning Østre bydel når vi snakker om arbeidet i denne bydelen.

Hvorfor gjør vi det?

Det er mange hyggelige nabolag i østre bydel

Østre bydel har allerede mye bra, mange bor godt, det er vellykkede bedrifter og hyggelige områder. Det skal vi ta vare på. 

Men det er også en del av byen som har et stort uutnyttet potensiale, og det er levekårsutfordringer hos en del som bor i området. Mange har dårlig råd, helseutfordringer og ustabile boforhold. Vi skal jobbe med å finne og utvikle ressursene i Østre bydel til beste for Sarpsborg. Det handler om den balansen vi jobber for i hele byen – at det skal være bærekraftig utvikling sosialt, miljømessig og økonomisk.

Hvorfor skal vi lykkes denne gangen?

Ansatte ved Kirkens bymisjonHandlingsplanen vil ikke handle om en sektor alene. Det vanskelige, men også nødvendige, er å få alle samfunnsområder på banen – i alle deler av kommunen sin virksomhet, men også mellom kommunen og andre aktører, både privatpersoner, næringsliv, organisasjoner.

Vi skal finne ressursene, styrkene, og jobbe videre med disse som utgangspunkt. Vår visjon er "sammen skaper vi Sarpsborg." Det viktigste er at vi ikke skal jobbe med noen enkeltprosjekter men at vi skal finne satsingsområder innenfor mange sektorer!

Flere andre byer og bydeler har gjennomført områdeløft / områdesatsinger.

Se for eksempel: 

Enda mer inspirasjon finnes i disse to videoene:

Innsatsområder

Kunnskapsgrunnlaget gir oss et bilde av dagens situasjon i Østre bydel. Men hvordan skal vi møte disse utfordringene og utnytte mulighetene?

Det må gjøres tiltak med de fysiske omgivelsene, samt det sosiale miljøet og tjenestene som tilbys i området, og derfor er det bestemt at vi skal konsentrere innsatsen og ressursene våre under de tre innsatsområdene BO, JOBBE og OPPLEVE.

Alle mål og tiltak skal sette i et bærekraftperspektiv.

Videre prosess

Det er gjort mange tiltak i Østre bydel allerede. Renovering av Sarpsborg Scene, etablering av ungdommens kulturhus, oppgradering av St. Maries  plass, kunst i det offentlige rom med skulpturer som Genesis og «Gutten som snakket med dyrene».

Flere grep er på trappene som for eksempel utvikling av Rosenkrantzgate som hovedakse fra gågata til stasjonsområdet, bygging av nye NAV-kontorer i kvartal 273 (Grans-kvartalet) og rehabilitering av arbeiderboligen St. Olavs vold på Borgarsyssel museum.

Vi skal nå gjøre ferdig en programbeskrivelse som sier noen om hvordan arbeidet skal organiseres og hvilke mål og strategier vi setter oss for arbeidet. I tillegg skal det hvert år lages et handlingsprogram som beskriver tiltak og prosjekter. For å gjøre dette skal vi ha medvirkningsaktiviteter for å høre hva de  som bor i byen tenker og hvordan vi alle kan bidra til å utvikle bydelen og skape varige endringer.

Ønsker du at vi kommer til ditt nabolag, forening, bedrift, organisasjon eller møteplass for å snakke om arbeidet i Østre bydel? Kontakt programleder Guro Elise Berg? Kontaktinfo under.

Dokumenter

Her finner du lenke til relevante dokumenter om områdesatsing Østre bydel.

Programbeskrivelse og handlingsprogram

Programbeskrivelse Områdesatsing Østre bydel

Handlingsprogram Østre bydel 2023

Handlingsprogram Østre bydel 2024

Dokumenter som beskriver status

06.05.2021 Oppstartsnotat Østre bydel

02.12.2021 Underveismelding til formannskapet

10.03.2022 Underveismelding til formannskapet

22.09.2022 Underveismelding tli formannskapet

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag for områdesatsning Østre bydel, Sarpsborg kommune

Steds- og mulighetsstudie, Sarpsborg sentrum

ByKraft2027 - Utvikling av Kulturkvartalet

Sentrumsplan 2019-2031

Levekårsundersøkelsen 2014

Levekårsundersøkelsen 2020

Studentoppgaver

Våren 2018 utarbeidet studenter i masteremnet Planlegging og utforming av gater og byrom ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) forslag til transformering og utvikling av ulike deler av Sarpsborg sentrum, for å nå dette målet. 

Borgartunet

Rokkeringen

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Områdesatsing Østre bydel:

Guro Elise Berg
Telefon 952 97 232

Maria Skundberg Strøm
Telefon 482 18 670

Anne Vilstrup
Telefon 414 66 375

Følg oss i sosiale medier!

Følg oss på Facebook og Instagram for å få siste nytt om hva som skjer i regi av områdesatsingen i Østre bydel.