Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Handlingsprogram Østre bydel

Innhold

Kart over østre bydel

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsprogram Østre bydel

22.04.2021

Det er mange fine steder, vellykka bedrifter og flotte mennesker i østre bydel. Det er også et område med et stort uutnyttet potensial, og det er levekårsutfordringer hos en del som bor i området. Nå går vi i gang med å utvikle ressursene i østre bydel til beste for Sarpsborg.

Sarpsborg kommune skal utarbeide et handlingsprogram for østre bydel i 2021 - 2022, som skal beskrive en områdesatsing, som skal bedre levekårene og utløse potensialet i denne delen av Sarpsborg.

Handlingsprogrammet skal inneholde konkrete mål som er forankret i samfunnsplanen knyttet til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Visjonen om samskaping for å oppnå det gode hjemstedet, jobbene for framtida og opplevelser for livet skal ligge til grunn, og det skal legges vekt på muligheter, ressurser og interesser som fins i området. 

Områdesatsingen vil vare over mange år, og den skal involvere innbyggere, foreninger, barn og unge, eiendomsutviklere og næringsliv. 

Hvor er østre bydel?

«Østre bydel» er ikke et stedsnavn, men brukes ofte administrativt av Sarpsborg kommune.

De fire grunnkretsene Fram, Grina, Frankrike og Gamlebyen utgjør området vi definerer som østre bydel. 

Hvorfor gjør vi det?

Østre bydel har allerede mye bra, mange bor godt, det er vellykkede bedrifter og hyggelige områder. Det skal vi taDet er mange hyggelige nabolag i østre bydel vare på. Men det er også en del av byen som har et stort uutnyttet potensiale, og det er levekårsutfordringer hos en del som bor i området. Mange har dårlig råd, helseutfordringer og ustabile boforhold.

Vi skal jobbe med å finne og utvikle ressursene i østre bydel til beste for Sarpsborg. Det handler om den balansen vi jobber for i hele byen – at det skal være bærekraftig utvikling sosialt, miljømessig og økonomisk.

Hvorfor skal vi lykkes denne gangen?

Ansatte ved Kirkens bymisjonHandlingsplanen vil ikke handle om en sektor alene. Det vanskelige, men også nødvendige, er å få alle samfunnsområder på banen – i alle deler av kommunen sin virksomhet, men også mellom kommunen og andre aktører, både privatpersoner, næringsliv, organisasjoner.

Vi skal finne ressursene, styrkene, og jobbe videre med disse som utgangspunkt. Vår visjon er "sammen skaper vi Sarpsborg." Det viktigste er at vi ikke skal jobbe med noen enkeltprosjekter men at vi skal finne satsingsområder innenfor mange sektorer!

Flere andre byer og bydeler har gjennomført områdeløft / områdesatsinger.

Se for eksempel: 

Hva vet vi?

Vi har ganske god oversikt over styrker og svakheter i Østre bydel. Det er mangfoldig arkitektur og historiske kvaliteter, nyoppusset Sarpsborg scene og St.Marie plass, kort vei til sentrumsfasiliteter, et kvartal som er avsatt til fremtidig park og flere lokale ildsjeler som gjerne vil bidra til å løfte østre bydel.

Det er gjennomført en rekke kartlegginger de siste årene:

 • En mangfoldig bydel.
 • Mangfoldig arkitektur og historiske kvaliteter
 • Nyoppusset Sarpsborg scene og St.Marie plass
 • Kort vei til sentrumsfasiliteter
 • Et kvartal er avsatt til fremtidig park
 • Lokale ildsjeler som gjerne vil bidra til å løfte østre bydel
 • Dårligere levekår enn andre deler av kommunen
 • Mye inn- og utflytting, høy utleieandel
 • Stort vedlikeholdsbehov av private og offentlige eiendommer
 • Miljøutfordringer som følge av trafikk
 • Uavklart utviklingspotensial på grunn av vei- og jernbaneplanlegging og hensynssone rundt Borregaard

 

Mulige satsingsområder 

Det viktigste er at vi ikke skal jobbe med noen enkeltprosjekter, men at vi skal finne satsingsområder innenfor mange sektorer.Hyggelig betjening hos Jensegg

Hva vi skal satse på, blir avklart når vi ser hvem som engasjerer seg og vil jobbe sammen med oss om denne satsingen. Handlingsprogrammet skal avklare mulige satsingsområder.

Bedre levekår og sosial bærekraft skal inngå i de overordnede målene for områdesatsingen. 

Videre prosess

Arbeidet med handlingsprogrammet skal skape engasjement gjennom å være positiv og motiverende. Vi er opptatt å involvere andre tidlig, og god medvirkning fra politikerne i Sarpsborg. Det blir vurdert å etablere et midlertidig sted der prosjektdeltakere og samarbeidspartnere kan jobbe sammen, rigge prosesser og der beboerne i området kan stikke innom. 

Høsten og vinteren 2021/2022 arbeides det med å kartlegge utfordringer og muligheter, for å komme fram til en felles forståelse av situasjonen i østre bydel. Vinteren og våren 2022 skal det gjennomføres medvirkningsaktiviteter med interessentene for å utpeke mål, satsingsområder og tiltak for det videre arbeidet.

Handlingsprogrammet skal til politisk behandling i juni 2022.

Dokumenter

Her finner du lenke til de politiske dokumentene om handlingsprogram for Østre bydel.

6. mai 2021 Oppstartsnotat til formannskapet 

Oppstartsnotat Østre bydel

Kontaktperson

Prosjektleder Hanne Margrethe Rosbach, rådgiver Virksomhet plan og samfunnsutvikling tlf 480 55 362

Therese Torbjørnsen, saksordfører (politisk ansvarlig) tlf 907 67 936