>Endring ved Solbyen legesenter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endring ved Solbyen legesenter

Publisert: 26.04.2024

450 pasienter ved Solbyen legesenter vil få nytt fastlegetilbud.

Allmennspesialist Dzenana Begovic bytter arbeidssted 1.mai 2024, og pasientene hun følger opp vil få nytt fastlegetilbud ved Saga legesenter Storbyen eller på Varteig Legesenter på Hafslundsøy fra samme dato.

Sarpsborg kommune har ingen innvirkning på hvilke pasienter som flyttes til hvilket av de to legekontorene, det er det Helfo som ordner. Kommunen varsler i dag samtlige pasienter som flyttes fra Solbyen via sms, men de trenger ikke å foreta seg noe. Det vil i løpet av kort tid komme informasjon fra Helfo når de flyttes.

Merk: I brevet fra Helfo kan det stå at de er flyttet til en liste uten fast lege, men her er det viktig å understreke at det er en vikarlege på plass. Ved å logge inn på helsenorge.no kan pasientene finne detaljert informasjon om det nye fastlegetilbudet.

- Vil ivareta pasientene

Sist uke ble personalgruppen og Legeforeningen informert om løsningen med å fordele listen til legen som skal i permisjon til andre fastleger, da det ikke er kapasitet ved Solbyen. Ved å flytte pasientene til et annet legekontor, ivaretas pasientene.

- Med kommunens økonomi er det ikke rom for å leie inn vikarer. Sarpsborg er i dag godt dekket av fastleger, og når vi samtidig er i en situasjon der vi har fastleger som ønsker flere pasienter på listene sine, er dette en løsning vi ønsket å gå for, sier assisterende direktør Lene Guthu Ryen i helse og velferd.

Hun har forståelse for at det er innbyggere som kan mislike å bli flyttet til et annet fastlegekontor, men er opptatt av å sørge for at samtlige blir ivaretatt og har et fastlegetilbud.

- Etter flytting er det fortsatt flere fastleger som har en del ledige plasser, og det gjør det mulig å bytte lege etter flytting, sier Guthu Ryen.

Du kan bytte fastlege på Helsenorge.no: Bytte fastlege - Helsenorge Det er også mulig å ringe Veiledning Helsenorge på tlf. 23 32 70 00

Vurderer den videre driften

Parallelt med flytting av pasienter pågår også arbeidet med å se på fremtiden til legesenteret. Solbyen drifter med et underskudd. På bakgrunn av dette er det vurdert at det må gjøres tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen på legesenteret. I januar ble det informert om at kommunen er i gang med å se på ulike alternativer for Solbyen.

Se også: Sarpsborg kommune - Vurderer endring i drift av Solbyen legesenter

Som en prøveordning for å se om grunnlaget for driften kunne bedres, ble det etter drøftinger med legeforeningen avtalt en opptrapping av pasientlistene til legene ved Solbyen, samt endring av konsulteringer og taksering. Endringene skulle evalueres løpende.
Etter dette har det skjedd endringer. En av legene har fått innvilget ett års permisjon for å jobbe som vikar i en annen fastlegehjemmel fra 1.mai, og to andre har sagt opp ved Solbyen og jobber ut oppsigelsestiden i sommer. Det er ikke hensiktsmessig å lyse ut stillinger eller vikariater før et vedtak for videre drift av Solbyen legesenter er fattet. Løsning for pasientene til legene som slutter i løpet av sommeren vil bli avklart senere.

Saken skal til politisk behandling i mai, med endelig vedtak i bystyret i juni.