>Forventer store underskudd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forventer store underskudd

Publisert: 25.10.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Sarpsborg kommune har økonomiske problemer, og må regne med et stort underskudd i 2022.

Samlet er det forventet et underskudd på snaut 90 millioner kroner – Driften av tjenestene koster mer enn inntektene kan bære, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Kommuneområdene ligger an til et merforbruk på ca 160 millioner i 2022. I tillegg er det fortsatt uavklart om hvor mye av koronautgiftene som staten vil dekke for 2022. For Sarpsborg utgjør dette 130 millioner kroner i tillegg. Deler av dette merforbruket vil bli redusert på grunn av større statlige overføringer enn budsjettert. I følge tilstandsrapport for andre tertial, som viser den økonomiske situasjonen for 2022 pr. 1. september, så vil inntektene øke med ca. 60 millioner kroner. I tillegg er det noen endringer i utgifter til pensjon, renter og lignende.

Varsler innsparinger

Kommunen har for høye utgifter til drift av sine tjenester, og må gjøre store innsparinger i neste års budsjett. Energikostnadene til bygg alene ligger an til å bli på 50 millioner mer enn budsjettert. Dette har vært en utvikling i de siste årene at budsjettene har sprukket, særlig innenfor oppvekst og pleie og omsorg. Likevel har kommunen hatt positive økonomiske resultater samlet sett på grunn av høyere skatteinngang enn forventet.

- Det er tungt å måtte innse at dette vil ramme tjenestene som innbyggerne får av oss. Det er få som opplever at kommunen har for rause tjenester. Jeg skulle gjerne lagt på i stedet for å redusere tjenestetilbudet. Men dette er helt nødvendig for at kommunen skal ha kontroll på økonomien sin i framtida, fortsetter Stubø Johnsen.

Bærekraft 2030

Omstillingsprogrammet Bærekraft 2030 er et program for at Sarpsborg skal ha økonomi til å gi innbyggerne våre gode tjenester også i framtida. Bærekraft 2030 skal bidra til bedre økonomisk balanse både på kort og lang sikt. Her kan du lese mer om Bærekraft 2030 

- Tertialrapporten viser at det ikke er noen snarlig, enkel løsning i sikte. Det er behov for å omstille kommunen slik at vi evner å gi innbyggerne de tjenestene som de trenger, men for mindre penger. Selv om det blir tøffe tak både med budsjettet for neste år og årene som kommer, så er det en helt nødvendig snuoperasjon for Sarpsborg, avslutter kommunedirektøren.

Her finner du innkalling til formannskapet 2. november med tilstandsrapport for andre tertial