>Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars

Innhold

Bilde fra St. Olavs barnehage i Sarpsborg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fristen for å søke barnehageplass er 1. mars

Publisert: 01.02.2024

Søknadsfrist til hovedopptaket for alle barnehager i Sarpsborg er 1. mars.

Her søker du

Det er ett felles søknadsskjema for alle barnehagene i Sarpsborg. Du finner skjemaet og oversikt over alle barnehager her: 

sarpsborg.com/barnehage

Alle søkere får en bekreftelse på e-post om at søknaden er mottatt og registrert.

Har du ikke norsk personnummer eller MinID, ta kontakt på: barnehage@sarpsborg.com

Tilbud om plass

Tilbud om barnehageplass sendes ut direkte fra barnehagene i mars, april og mai.

Søknader som blir sendt inn etter 1. mars, blir ikke behandlet før hovedopptaket er ferdig.

Rett til plass, prioritet og redusert pris

Les mer om hvem som har rett til tilbud om barnehageplass:

Rett til barnehageplass gjelder i kommunen der barnet bor. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker innen fristen 1. mars.

I tillegg gjelder dette:

  • Barn som fyller ett år i perioden januar - juli, har rett til plass i august.
  • Barn som fyller ett år i august, september, oktober eller november, har rett til plass den måneden de fyller ett år.
  • Barn som fyller ett år i desember, har rett til plass i august påfølgende år.
  • Eldre barn uten barnehageplass, har rett til plass i august.
Les mer om hvem som har rett til å bli prioritert ved opptak:

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak etter lov om barneverntjenester - har rett til å bli prioritert ved opptak. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må vedlegges søknaden.

I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvem som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside.

Les mer om hvem som har rett på redusert pris:

Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

Har du spørsmål?