Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Barnehage

Innhold

Barn leker
Barnehage
Barn i skogen. Illustrasjonsfoto.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barnehage

06.01.2020

Det er 46 barnehager i Sarpsborg. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Ny barnehagesøknad

Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 
(Merk: Du kan ikke bruke nettleseren Internet Explorer)

Svare på tilbud, endre søknad eller si opp plass

For å svare på tilbud om barnehageplass, endre søknaden eller si opp barnehageplassen, kan du trykke her. 
(Merk: Du kan ikke bruke nettleseren Internet Explorer) 

Husk at når du har fått tilbud om barnehageplass må du svare innen fristen. Trenger du hjelp til å svare, send mail til barnehage@sarpsborg.com 

Barnehagene i Sarpsborg

Se oversikt over alle barnehagene i Sarpsborg her:

Barnehagene i sentrum
Barnehagene øst for Glomma
Barnehagene vest for Glomma
Barnehagebussen (vest)


Barnehagebussen gir barna mulighet til å besøke mange, spennende plasser!

  • Bussen er innredet med godkjente barneseter, kjøkken, toalett, garderobeplasser, samt soveplass til de barna som evt. trenger hvile. Bussen har også mye lagringsplass under, slik at alt utstyr til enhver tid har sin faste plass i bussen.
  • Barnehagebussen er knyttet opp mot Tindlund barnehage, og søknader til barnehagebussen må søkes på til Tindlund barnehage.
  • Fire dager i uken reiser vi ut med bussen og besøker ulike faste plasser, hovedsakelig i kommunen vår. Steder vi besøker flittig er Bekkhus, Ullerøy, Hevingen, Sparta Amfi, Stadion, biblioteket, Borge varde og Gamlebyen. Vi samarbeider også tett med foreldre og ulike bedrifter/foreninger i distriktet, slik at vi kan dra på bedriftsbesøk, fiskekurs, gårdsbesøk og liknende.
  • Vi følger årstidene tett og får mange flotte naturopplevelser. Ved å ha varierte aktiviteter, får barna oppleve med hele kroppen og sinnet.
  • Barna på bussen får erfare bruk av ulike materiell som kniv, hammer og spiker, fiskestang, fyr og flamme og håndtering av disse på en riktig og hensiktsmessig måte. Barna lærer også hvordan vi skal ta vare på naturen og hvordan naturen tar vare på oss.
  • Her er en film som viser hva barna opplever med barnehagebussen.


Har du spørsmål om barnehagebussen?
Ta kontakt på barnehage@sarpsborg.com eller tlf. 69 10 80 00.

Åpen barnehage - et gratis barnehagetilbud

Åpen barnehage er et gratis barnehagetilbud til alle i Sarpsborg. Barnet må ha med seg en voksen omsorgsperson, som er til stede og har ansvaret for barnet. Tilbudet finnes tre steder i kommunen vår.

Les mer om tilbudet "Åpen barnehage" her.

Om å søke barnehageplass

Det er ett felles søknadskjema for alle barnehager i Sarpsborg.
Her kan du legge inn søknad om barnehageplass. 

Hele prosessen rundt det å søke, endre eller si opp en barnehageplass er elektronisk.
Se mer informasjon om det å søke, endre eller si opp en barnehageplass her.

Priser barnehage

Barnehage - betalingssatser 2020

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2020:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 3.135,-
 80% plass   kr. 2.508,-
 60% plass   kr. 1.881,-
 50% plass   kr. 1.568,-
 40% plass   kr. 1.254,-

Prisene er vedtatt av bystyret 12.12.2019. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 574.750 pr. år kan etter søknad få redusert barnehagepris. 

Gratis oppholdstid: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 566.100 pr. år, som har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i løpet av 2019, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 240,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 295,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 240,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Søskenmoderasjon barnehage

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i barnehage: 30% prisreduksjon for barn nr. 2 - og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Søskenmoderasjonen gis når to eller flere barn er folkeregistrert på samme adresse - og har samme regningsmottaker. Dette gjelder både om barna har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage, og om barna har plass i samme barnehage eller forskjellige barnehager.

Dersom barna har plass i forskjellige barnehager, må foresatte gi beskjed til styrer i den barnehagen som har det yngste barnet.

Foresatte med barn i kommunal barnehage trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenprisen kommer automatisk på regningen.

Foresatte som har barn i ikke-kommunal barnehage, må fylle ut et skjema for registrering av søsken. Skjemaet fås i barnehagen og leveres tilbake til barnehagen i utfylt stand. Sarpsborg kommune overfører tilskudd til søskenmoderasjon til barnehagen. Barnehagen trekker fra søskenmoderasjonsbeløpet på regningen til foresatte.

Redusert pris og gratis oppholdstid

Søknadsskjema og info om å søke redusert pris / gratis oppholdstid i barnehage:
  • Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr. 574.750, kan du søke om redusert pris i barnehage. 
  • Dersom husstandens inntekt er under kr. 566.100 (brutto person- og kapitalinntekt), og du har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i 2019, eller har utsatt skolestart, kan du søke om gratis oppholdstid i barnehage. 

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. Om inntekten er endret i forhold til fjorårets inntekt, leveres tilleggsdokumentasjon.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sarpsborg kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Søknadsskjema for redusert pris / gratis kjernetid i barnehage

Ofte stilte spørsmål

Se her for ofte stilte spørsmål rundt barnehageplass i Sarpsborg.

Sarpsborg kommunes oppvekstplan

Se oppvekstplanen her: Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF 

Viktige dokumenter som gjelder barnehage

Se vedtekter, kvalitetsmelding og handlingsprogram for IKT her:

Tilsyn i barnehager

Les mer om kommunens tilsynsarbeid i barnehagene her:

Barnehagelovens §16 om tilsyn danner grunnlaget for kommunens tilsynsarbeid. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen gjennom veiledning og pålegg skal se til at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige.

Klage

Klagekjema for avslag på barnehageplass finner du her - PDF.

Her finner du skjemaer for å klage generelt på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.

Kart