>Gravearbeider: Må stenge deler av Iseveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gravearbeider: Må stenge deler av Iseveien

Publisert: 15.03.2023

I forbindelse med oppgradering av vann- og avløpsledninger i prosjektet «Skjebergveien VA del 1», må det graves tvers over Iseveien ved krysset Tors gate/Iseveien like før rundkjøringen. Det betyr at veien må stenges for trafikk i helgen.

Gravearbeidet vil starte fredag 24. mars klokken 18.00. Etter planen skal det være ferdig til mandag 27. mars klokken 06.00.

Arbeider vil foregå både dag, kveld og natt.

Årsaken er at Iseveien er en svært trafikkert vei, og nedstengningstiden må derfor være så kort som mulig. Ettersom det skal gjennomføres gravearbeid, må det forventes både støy og rystninger. Dersom entreprenøren vår støter på fjell eller store steiner i grunnen, vil det også være behov for å bore, eventuelt sprenge.
Vi beklager at tidspunktet for arbeidene kan bli ugunstige for innbyggere i det berørte området.

Veien hvor det graves vil være stengt for trafikk i nevnte tidsrom, med unntak for gjennomkjøring for modulvogntog. Omkjøring vil bli skiltet.

Flere gater vil bli stengt

Prosjektet startet i desember i fjor i Gamle Isevei, deler av Furuveien og Rolighetsveien, og vil fra midten av april fortsette videre.
I tillegg til å grave over Iseveien ved Tors gate, vil arbeidet med oppgradering av vann- og avløpsledningene fortsette ut i Skjebergveien og frem til Kiwi-butikken i Skjebergveien 62, før det går videre til innkjøringen til Rådhusveien.

Berørte blir kontaktet Park & Anlegg AS, som utfører arbeidet på vegne av kommunen.
Prosjektet forventes ferdig tidlig sommer 2024, men forsinkelser kan forekomme.

Arbeidstiden for prosjektet, med unntak av nevnte gravearbeid i Iseveien, vil være mellom kl 07.00 - 15.30. Det kan hende at det blir behov for overtidsarbeid 2-3 dager i uken fram til kl 19.00.

Kjøring og parkering

Vi gjør vårt beste for å forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i områdene må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn normalt i anleggsperioden.

Omkjøring vil bli skiltet, men vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etter hvert som anleggsarbeidet flytter seg.
Det er tiltenkt at gående/syklende kan benytte parallelle gater i området hvor det graves, slik at ikke man havner i anleggsområdet.

Ved å klikke her kan du lese mer om prosjektet med oppgradering av kommunalt vann- og avløpsnett Gamle Isevei, Skjebergveien.  

 Kartutsnitt som viser hvor gravingen vil skje.