>Har fått prøvesvar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Har fått prøvesvar

Publisert: 18.10.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

I forrige uke ble det tatt prøver av massene som er dumpet ved Isesjø. Nå foreligger rapport med svar på prøvene. Alle prøvene viser forurensning, og noen av massene er svært forurensede. Til alt hell viser prøvene foreløpig at drikkevannet er trygt.

Det er PAH-forbindelser, såkalte tjærestoffer, som utgjør de høyeste konsentrasjonene i prøvene. Som regel er den opprinnelige kilden til PAH-forbindelser er råolje, og det er derfor ofte mye av PAH-forbindelser i oljebaserte produkter som kreosot, tjære og asfalt. I tillegg er det registrert store mengder avfall i massene, blant annet slagg, metallskrot, plast, betong og asfalt.

Forurensningstilstanden i massene beskrives i rapporten som «moderat» til «dårlig» i 7 av 9 prøver. For de øvrige stoffene er det kun påvist mindre overskridelser av normverdien, med unntak av en prøve hvor det er påvist nikkel i moderate mengder.

Her finner du rapporten.

Kommunen stanset ulovlig masseoppfylling nær Isesjø etter et anonymt tips i begynnelsen av oktober. En befaring viste at oppfyllingen er søknadpliktig, og at det ikke er brukt rene masser i oppfyllingen. 

Vil pålegge tilbakeføring

Grunneieren er varslet om at kommunen pålegger at massene fjernes. Før tilbakeføring av de oppfylte massene må det sendes inn en tiltaksplan for den forurensede grunnen. Tiltaksplanen må utarbeides av et ansvarlig foretak og godkjennes av kommunen før arbeidet med å fjerne massene blir satt i gang. I tiltaksplanen skal det framkomme hvordan fjerning av massene skal skje, slik at dette arbeidet ikke fører til at forurensingen spres.

Det er viktig å få et så fullstendig bilde av situasjonen som mulig. Derfor har kommunen også opprettet tilsynssak mot Smelteverket, og krever dokumentasjon på hvordan de har håndtert sine masser.

Status vannprøver

I følge rapporten er det ikke registrert direkte avrenning fra massene og ut i Isesjø, men det er tydelig avrenning fra massene som følge av nedbør. Erosjon og utvasking av forurenset jord som her kan potensielt medføre fare for spredning av forurensning til drikkevannskilden.

Det er tatt vannprøver både ved de ulovlige massene, og av drikkevannet som blir produsert på vannverket ved Isesjø. Prøvene var klare onsdag formiddag og viser at det ikke er blitt oppdaget noe farlig i vannet, verken inn eller ut av vannverket eller fra vannkanten. 
- Prøvene viser heldigvis at drikkevannet til innbyggerne er trygt og godt, sier Stein Solheim Olsen som er virksomhetsleder vann og avløp i Sarpsborg kommune. 

Han understreker at kommunen vil følge opp med nye og utvidede prøver i november.