>Vedtok kutt i kulturbudsjettet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtok kutt i kulturbudsjettet

Publisert: 18.04.2024

Kultur må gjennomføre flere kutt i budsjettet, men bystyret vedtok en mindre innsparing enn de hadde bedt om. Dermed opprettholdes flere tilbud som var foreslått nedlagt.

 I forbindelse med at bystyret vedtok budsjett for 2024, ble det bestemt at det skal gjennomføres innsparinger på 1 million kroner i 2024 og 2 millioner kroner i 2025 innenfor kulturbudsjettet. Som svar på politikernes bestilling om det uspesifikke kuttet på 1 million kroner i år og 2 millioner kroner neste år, la kommunedirektøren i mars fram sitt forslag til kutt. I vurderingen peker kommunedirektøren på viktigheten av å forebygge fremfor å reparere.

Se også: Innsparinger på kulturbudsjettet - men vil skjerme barn og unge

Blant innsparingsforslagene kommunedirektøren la fram, var blant annet å redusere bemanningen i virksomhet kultur med 0,8 årsverk fra andre halvår 2025, legge ned Litteraturuka, og avvikle tiltakene "Aktiv på dagtid" og "Sarpsborggalla" fra 2025.

Les hele saksfremlegget her 

Innsparingsforslagene i kulturbudsjettet ble behandlet i utvalg for kultur og oppvekst 19. mars, hvor Høyre og Frp fremmet forslag om fjerne noen av de foreslåtte postene og å redusere innsparingen på kultur i 2024 med 395.000 kroner i 2024 og 730.00 kroner neste år. 

Lang debatt

Det ble en lang debatt og mange på talestolen før politikerne fattet endelig vedtak i dagens bystyremøte.

Innsparinger på kulturbudsjettet med endringsforslaget som ble vedtatt i formannskapet 4. april, ble dermed stående. Høyre, Frp, KrF, Pensjonistpartiet, INP, SaFoSa og Norgesdemokratene sikret flertallet.

Dette betyr at følgende er vedtatt:

Innsparingen på kulturområdet i 2024 reduseres med 395.000 kroner ved å:

  • Gjennomføre Litteraturuka
  • Opprette tilskudd til kulturrådet
  • Ikke redusere støtte til friluftstiltak

Videre redusere innsparingen på kulturområdet i 2025 med 730.000 kroner ved å:

  • Gjennomføre Litteraturuka i 2025
  • Trekke oppsigelsen av "Aktiv på dagtid". Utgiften til "Aktiv på dagtid" flyttes over til helsebudsjettet i forbindelse med budsjettet for 2025
  • Skjøtsel av kulturminner ved ASVO reduseres ikke
  • Tilskuddet til Kulturrådet opprettholdes

Sarpsborggallaen i 2025 gjennomføres på tilsvarende måte som i år, og det skal ses på muligheter i samarbeid med næringsliv, stiftelser og organisasjoner for å dekke inn kostnaden på andre måter enn gjennom kulturbudsjettet.

Som følge av redusert ansattressurs på idrett og friluftsliv, skal det raskt ses på organiseringen innenfor kultur for å få på plass ressurs til dette feltet.

Fremtidig styrking på kulturområdet skal primært rettes mot støtte til frivilligheten, tiltak for barn og unge, og styrking av rådene på idrett- og kulturområdet.