>Nå kan du kjøpe jord i Gatedalen igjen

Innhold

JORD: Det er mulig å kjøpe jord ved Gatedalen miljøanlegg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå kan du kjøpe jord i Gatedalen igjen

Publisert: 21.05.2024

Mange har etterspurt muligheten for å kjøpe jord i Gatedalen miljøanlegg. Nå kan vi tilby jordforbedringsmiddel for din hage!

Hageavfall som leveres til Gatedalen miljøanlegg kvernes, rankekomposteres og siktes, før det selges som jordforbedringsmiddel. Det blir tatt prøver før salg for å sikre kvaliteten.

Jorda vi nå har for salg er registrert hos mattilsynet som jordforbedringsmiddel, og er i kvalitetsklasse 2 i henhold til Gjødselvareforskriften.

Jordforbedringsmiddel er kompostert hageavfall med høyt innhold av organisk materiale, og kan legges som et topplag i bed under busker og trær. Du kan også blande komposten med eksisterende masse på din eiendom for å forbedre jordstrukturen og oppnå best effekt.

Hva er jord?

Jord er ikke bare jord. "God jord" bidrar til et økosystem som mikroorganismer, dyr (bla meitemark) og planter er avhengig av. Dette økosystemet er avhengig av organisk materiale som brytes ned, og i sin tur frigir næringsstoffer.

Jord er sammensatt av mineraler og organisk materiale. Mineraler er uorganiske stoffer og i jordsammenheng snakker vi ofte om sand, silt og leire. Disse stoffene bidrar til struktur i jorda, og brytes ikke ned over tid. Organisk materiale er rester av planter og dyr som brytes ned over tid.

God jord har oftest relativt høyt innhold av organisk materiale og et rikt mikroliv. Ved å tilføre organisk materiale til jord, for eksempel i form av husdyrgjødsel, kompost eller andre former for organisk avfall, kan man bedre jordkvaliteten. Dette er dels en gjødslingseffekt fordi det tilførte organiske materialet inneholder plantenæringsstoffer, men det har også sammenheng med bedre jordstruktur som gir bedre drenering, bedre luftutveksling for røtter og jordorganismer, redusert erosjon, økt vannholdende evne og mørkere farge så jorda blir raskere varm om våren.

Hva er pH?

pH er en måleenhet på surhetsgrad i jord. pH-verdien sier noe om hvor tilgjengelige næringsstoffene er for plantene. Ved lav pH vil næringsstoffene bindes til andre stoffer og dermed være utilgjengelige. pH verdier på 5-7 er optimalt for busker, trær og planter (med unntak av surjordsplanter). Kompostert hageavfall er derfor et godt alternativ for å opprettholde pH-balansen i jord uten å tilføre kalk.

Jordforbedringsmiddelet vi selger er egnet til innblanding i jorda som allerede er der ved planting av busker og trær eller planering av plen. Jorda er et naturlig og miljøvennlig alternativ til torvbaserte produkter.

Hvorfor velge jordforbedringsmiddel?

Det er både økonomisk og bærekraftig å gjenbruke massene på din eiendom, og forbedre kvaliteten med jordforbedring fremfor bortkjøring og innkjøp av ny jord.

Merk: Vi anbefaler ikke å bruke dette produktet som et rent produkt eller som matjord/blomsterjord. Suppler gjerne med husdyrgjødsel (hønsegjødsel) det første året.

Ugress kan forekomme. Skulle du oppdage fremmedarter i ditt produkt? Gi oss gjerne beskjed!

Pris

Prisen er kr 325,- pr tonn inkl. mva., og de ansatte på Gatedalen laster jorda oppi hengeren din. Det er også mulig å kjøpe mindre mengder.

 

Her finner du varedeklarasjon.