>Ny støtteordning til fritidsaktiviteter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny støtteordning til fritidsaktiviteter

Publisert: 08.09.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Kommunen har fått støtte fra Bufdir som skal bidra til inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Gjennom støtteordningen Fritidskassa kan det nå søkes om støtte for barn og unge som av ulike grunner trenger støtte for å kunne delta på lik linje med andre.

Hensikten med ordningen er å gi støtte til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg nødvendig utstyr som trengs til organiserte fritidsaktiviteter, eller som ikke kan betale for aktiviteter som krever reise - for eksempel cup og stevner.

Det kan søkes om til sammen 3000 kroner per barn for reise og/eller utstyr. Det er viktig å begrunne i søknadsskjemaet hva det søkes støtte til, da skjemaet også brukes til ordningen for medlems- og treningsavgift.

Fritidskassa har løpende søknadsfrist, og vil i første omgang gjelde fram til juni 2024. Det stilles ingen krav til dokumentasjon på betalingsevne, dette er basert på tillit mellom forening og utøver. Det er lag/forening som søker om støtte på vegne av utøveren.

Les mer om Fritidskassa og andre tilskuddsordninger på kommunens nettside

Her er oversikt over fritidstilbud for barn og unge i Sarpsborg