>300 pasienter får nytt fastlegetilbud

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

300 pasienter får nytt fastlegetilbud

Publisert: 28.05.2024

Drøyt 300 pasienter ved Solbyen legesenter får nytt legetilbud ved andre fastlegekontor fra 1. juni, fordi nåværende fastlege slutter.

Dette gjelder kun pasienter som har Rosalba Jobuta som fastlege ved Solbyen legesenter.

I april ble 450 pasienter flyttet fra Solbyen til andre fastlegekontor fordi fastlegen skulle i permisjon. 

Se også: Endringer ved Solbyen legesenter

To av fem fastleger har dessuten sagt opp sin stilling ved Solbyen legesenter denne våren, og det er den første av disse som nå forlater Solbyen. Pasientene til Rosalba Yobuta får nytt fastlegetilbud hos Oleksandr Alokhin og Zenon Antoszkow som holder til ved Varteig legekontor på Hafslundsøy, og vikarlege ved Saga legekontor.

Samtlige pasienter som blir berørt vil få SMS fra Solbyen om endringen. Det vil i løpet av kort tid komme nærmere beskjed fra Helfo når de flyttes, og Sarpsborg kommune har ingen innvirkning på hvilke pasienter som flyttes hvor. 

Merk: I brevet fra Helfo kan det stå at de er flyttet til en liste uten fast lege, men her er det viktig å understreke at det er en vikarlege på plass. Ved å logge inn på helsenorge.no kan pasientene finne detaljert informasjon om det nye fastlegetilbudet.

Pasienter som flyttes må selv ringe Solbyen for å få flyttet journal til nytt legekontor.

Du kan bytte fastlege på Helsenorge.no: Bytte fastlege - Helsenorge Det er også mulig å ringe Veiledning Helsenorge på tlf. 23 32 70 00

Vurderer videre drift av Solbyen 

Vi minner også om at det pågår en politisk behandling av den videre driften til Solbyen legesenter.

Se dokumenter utvalg for velferd og folkehelse

Det kommunale fastlegekontoret ble opprettet som et tiltak for å unngå at innbyggere i Sarpsborg skulle stå uten fastlege i en situasjon der det var vanskelig å rekruttere selvstendig næringsdrivende. Økonomien har vært utfordrende siden oppstart, og med bakgrunn i kommunens vanskelige situasjon anbefaler kommunedirektøren å legge ned Solbyen. Det er utredet tre alternativer som politikerne skal avgjøre:

  • Videre drift som i dag
  • Overgang til 8-2 drift, en modell der kommunen drifter senteret men legene er selvstendig næringsdrivende
  • Nedleggelse

Saken skal behandles i utvalg for velferd og folkehelse 28. mai, og skal videre til formannskapet og bystyret før endelig beslutning.