>Stenger jernbaneovergang på Brevik, og endrer bussrute

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stenger jernbaneovergang på Brevik, og endrer bussrute

Publisert: 13.02.2024

Fra den 19. februar og gjennom sommeren vil det ikke være mulig å passere over jernbaneovergangen på Brevik. Overgangen stenges i forbindelse med gravearbeid, noe som også påvirker busslinje 130.

Brevik-området er et av flere steder i Sarpsborg hvor kommunen jobber med å separere vann- og avløpsledninger.

Oppgradering av ledningsnettet har flere fordeler.
 • Begrense forurensningsbelastningen til resipienten (bekker, elv og sjø etc.)
 • Bedre driftsforholdene ved kommunens ledningsanlegg og renseanlegg
 • Redusere driftstid, og dermed driftskostnader betraktelig på våre pumpestasjoner.
 • Fordeler med omlegging/fornyelse av kommunal vannledning er blant annet:
  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  • Redusere uønsket avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall uønskede rørbrudd/lekkasjer.
  • Sikre økt kapasitet for framtiden

Stenger jernbaneovergangen

I forbindelse med gravearbeidene i deler av Sarpsborgveien og Byfogd Olsens vei må det settes opp veisperring i dette området. Veien vil være stengt fra og med 19. februar, og betyr at det ikke vil være mulig å krysse jernbaneovergangen for kjøretøy. Det legges til rette for at gående og syklende fremdeles vil kunne passere.

Arbeidet får ingen innvirkning på togtrafikken.

Endringer for buss

Busslinje 130 som vanligvis kjører på strekningen vil ikke ha anledning til å krysse overgangen i forbindelse med anleggsarbeidet, og Østfold kollektivtrafikk vil derfor heller ikke kjøre innom berørte bussholdeplasser i området. Det oppfordres til å bruke bussholdeplass ved Stopp kjøpesenter.

Se ellers kart, www.ostfold-kollektiv.no, eller ring 177 for informasjon om bussruter.

Sarpsborg kommune beklager ulempene arbeidet medfører. Det vil bli sendt ut varsling til eiendommer i området. 

Det er mål å kunne åpne veien for trafikk igjen i august.

 

Les mer om oppgradering av vann- og avløpsnettet på Brevik etappe 3.