>Kreativt samarbeid om møteplass for ungdom

Innhold

Ilona Heinzen (klubbleder UK), Merete Søraa (juniorklubbleder), Pernilla Axelryd, Marlene Mothes og Linda Arnesen (Inspiria)
Ungdomssamarbeid. Dekorerer russedresser
Denne våren har Inspiria og Sarpsborg kommune startet nye fritidstilbud til ungdom i østre bydel.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kreativt samarbeid om møteplass for ungdom

Publisert: 30.04.2024

Denne våren har Ungdommens kulturhus i samarbeid med Inspiria science center startet nye gratis fritidstilbud for unge mellom 10 og 20 år.

Makers Club kalles fritidstilbudet som skal bidra til å la ungdom utforske, skape og lage gjennom ulike temaer og aktiviteter. Målgruppen er barn og unge uten fritidstilbud etter skoletid.

Fra russedekor til slim

Aktivitetene de kan være med på i Ungdommens kulturhus (UK) er alt fra å lage egne klær, til musikkproduksjon, lage podcast, programmering, matlaging eller annet kreativt.

Onsdager er det Makers Club fra kl. 16.30 til 19.30 for unge i alderen 13 til 20 år, og torsdager er det Makers Club junior for aldersgruppen 10 til 13 år fra kl. 14.30 til 17.00. Det kreves ingen påmelding, alle om har lyst kan komme innom. Det serveres også et enkelt måltid i regi av Ungdommens kulturhus.

- Vi har ulike temaer for aktivitetene som går over fem uker av gangen. De eldste har blant annet hatt sokker og design av klær de siste ukene, og vi har blant annet hatt russ innom som har dekorert russedressene, opplyser Ilona Heinzen som er klubbleder for Ungdommens kulturhus.

Juniorene har blant annet hatt legobygging, sokker og laget slim, som noen av aktivitetene.

Statlige prosjektmidler

Samarbeidet mellom UK og Inspiria startet med tre dager i vinterferien, og har siden fortsatt med to faste dager i uka.

- Tilbudet er med på å videreutvikle Østre bydel i en positiv retning, og samarbeidet fortsetter fram til jul, opplyser Heinzen.

Her kan du lese mer om Østre bydel områdesatsing

Sarpsborg kommune og Inspiria Science center har inngått samarbeidsavtale om ungdomstilbud i Østre bydel. Kommunen har mottatt treårig statlig støtte til å utvikle bydelen. Inspiria har mottatt 600.000 kroner i prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) årlig i tre år, som skal bruke pengene til å utvikle og gjennomføre tilpasset fritidstilbud til ungdom som ikke fenges av tradisjonelle tilbud. Hoveddelen av prosjektet går på å lage jevnlige møteplasser for ungdom med aktiviteter som supplerer det som ellers finnes.

Les også mer om Makers Club på nettsiden til Inspiria: Makers club – et tilbud for lokal ungdom i Sarpsborg - inspiria.no