>Utvider boligsonen på Fritznerbakken øst

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utvider boligsonen på Fritznerbakken øst

Publisert: 16.10.2023

Sarpsborg kommune har jobbet systematisk med etablering av boligsoner rundt Sarpsborg sentrum. I området kalt Fritznerbakken øst er det allerede etablert en boligsone, og denne blir utvidet fra og med 30. oktober 2023, for å skape et bedre bomiljø og et enda tryggere trafikkbilde.

Mandag 16. oktober sendes det ut informasjon om utvidelsen av boligsonen. Du finner større kart, oversikt over berørte adresser og mer informasjon på vår samleside for parkering: www.sarpsborg.com/parkering 

Hva er boligsoneparkering?

Boligsoneparkering er en spesiell parkeringsordning for områder der parkering for beboere og næringsliv prioriteres foran andre grupper. Du som bor eller driver næring i området må kjøpe en boligsoneavtale dersom du ønsker å parkere i gaten i tidsrommet 08:00 – 16:00 på hverdager. På lørdag, søndag og andre helligdager er det ikke krav om boligsoneavtale.

Boligsone-avtale er ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet ditt blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Søk om boligsoneavtale ved å klikke her.

Boligsoneavtalen gir ikke anledning til å parkere på besøksplasser eller på avgiftsbelagte plasser.

Besøksparkering

De som ikke bor eller driver næring i området, men likevel ønsker å parkere innenfor boligsonen i tidsrommet hvor boligsoneparkeringen gjelder, må parkere på en plass som er skiltet parkering. Disse plassene er markert med rødt i kartet. Her er det lov å parkere i maksimalt 3 timer i tidsrommet 08 – 14 på hverdager. Denne parkeringen er gratis. Vilkår for å benytte disse plassene er at det benyttes parkeringsskive, enten fysisk eller digital (EasyPark takstgruppe 1183).

Det er også lagt til rette for kortere besøksparkering i Hals gate ved Fritznerbakken barnehage. Her kan det parkeres i inntil 30 minutter om det brukes parkeringsskive. Tidsbergrensingen gjelder hverdager fra klokken 07 – 17.
I øvrige tidsrom hverdager samt lørdag, søndag og andre helligdager er det ingen tidsbegrensning på parkeringen.

Husk at du finner større kart, oversikt over berørte adresser og mer informasjon på vår samleside for parkering: www.sarpsborg.com/parkering 

Hvor mye koster boligsoneavtale?

Privatpersoner: 629 kroner for et halvt år og 1258 kroner for ett år.
Næringsdrivende: 891 kroner for et halvt år og 1782 kroner for ett år.
Søk om boligsoneavtale ved å klikke her.

Ny utvidet boligsone for Fritznerbakken øst starter altså opp 30. oktober. 

Kart

Du finner kart og informasjon om samtlige boligsoner på vår samleside for parkering:  www.sarpsborg.com/parkering