>Vil inngå husleiekontrakt med Sarpsborg ASVO AS for ekstra arealer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil inngå husleiekontrakt med Sarpsborg ASVO AS for ekstra arealer

Publisert: 07.06.2024

Kommunen vil inngå en husleiekontrakt med Sarpsborg ASVO AS for å sikre markedsleie på arealer utover det som er avtalt å være kostnadsfritt i konsesjonsavtalen. Det bestemte formannskapet torsdag.

I dag drifter Sarpsborg ASVO AS kommunens hjelpemiddellager, i tillegg til at de disponerer lokalene ved Thranesgate til Thranes kafe og selskapets sentraladministrasjon, kostnadsfritt.

I konsesjonsavtalen er det forutsatt at kommunen skal stille totalt 347 m2 til gratis disposisjon, men Sarpsborg ASVO disponerer også ytterligere 253 m2 gratis.

I saken formannskapet behandlet torsdag, mente kommunedirektøren at det er nødvendig med en egen leiekontrakt for de ekstra arealene som ASVO benytter, vurdert til 376 000 kroner årlig, tilsvarende ca 1 100 kroner per kvadratmeter. Dette for å sikre at kommunen opptrer i tråd med markedsmessige vilkår og unngår ulovlig statsstøtte i henhold til EØS-regelverket. For perioden juni til desember 2024 vil leieinntektene være 219 300 kr.

Dette fikk formannskapets flertall.

Les alle saksdokumentene fra formannskapet her. 

Endringsforslag falt

Therese Thorbjørnsen fremmet på vegne av AP, SP og Rødt følgende endringsforslag, som falt:

  1. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå leieavtale med Sarpsborg ASVO AS på markedsmessige vilkår for kontorlokalene og Thranes Cafe.

  2. Det gis årlig et økonomisk tilskudd til Sarpsborg ASVO AS på 50% av markedsmessig husleie for Thranes kafe. Årlig tilskuddsbeløp på 150 000 kr søkes innarbeidet i kommende budsjett og HP. For perioden juni-des 2024 innvilges det er tilskudd på 87 000 kr. Tilskuddet i 2024 finansieres ved bruk av formannskapets tillegsbevilgningsfond.

God aktivitet

- ASVO betyr mye for mange, men ser vi på virksomhetens økonomi så er det ingenting som tilsier at de er i behov av kommunale subsidier nå. Resultatene deres etter skatt viser ingen negativ trend, lønna til de ansatte ser ut til å følge markedet, aktiviteten er god og det er ingen tegn ved driften som tilsier at de er i behov av subsidier. Selskapene vi eier må behandles likt som andre, uttalte Høyres Margrethe Motzfeldt.

- Jeg forventer at selskapet og styret kommer tilbake til oss som eiere, dersom de i framtiden kommer i en situasjon hvor de trenger mer kapital for å opprettholde den driften som vi har lagt til grunn gjennom våre styringssignaler, sa ordfører Magnus Arnesen (H).

Forslaget om husleiekontrakt vil behandles av ASVOs nye styre på deres første møte 18. juni. Dersom det oppstår vesentlige innvendinger, vil saken bli tatt opp igjen i formannskapet.

Leiekontrakten vil gjelde frem til kommunens nåværende leieavtale i Thranesgate utløper 31. desember 2025.

Video

Formannskapets møter direktesendes på våre nettsider. Behandlingen av saken kan ses i reprise her: