>Skolegrenser og inntaksområder

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skolegrenser og inntaksområder

Publisert: 19.12.2023

For å finne ut hvilken skole dere sokner til, sjekk inntaksområder og skolegrenser for de ulike grunnskolene i Sarpsborg her.

Endringer i skolegrenser og inntaksområder

Bystyret vedtok 21. september 2023 en revidert forskrift om skoletilhørighet. 

Les mer her og se revidert forskrift her.

Skolegrenser barneskolene

Se skolegrenser for barneskolene her:

Barnetrinnet følger prinsippet om veiledende inntaksområder. Inntaksområdene angir hvilken skole barnet sokner til. I tillegg benyttes utjevningsområder, som skal sikre fleksibilitet ved plassproblemer: Hvis det ved en skole ikke er ledig kapasitet, kan elever innenfor et utjevningsområde bli tildelt skoleplass på en annen nærliggende skole.

Velg skole og se kart med skolegrenser ved å klikke på lenkene under.

Om kartet: Sorte/turkise linjer angir skolegrenser. Røde felt angir utjevningsområder.

 • Alvimhaugen barneskole
  Utjevningsområde S6 går til Alvimhaugen barneskole eller Sandesundsveien barneskole.
  Utjevningsområde S8 går til Alvimhaugen barneskole eller Lande barneskole.

 • Borgen barneskole
  Utjevningsområder Ø2, Ø3 og Ø4 går til Borgen barneskole eller Hafslund barneskole.
  Utjevningsområde Ø6 går til Borgen barneskole eller Sandbakken barne- og ungdomsskole.

 • Grålum barneskole
  Utjevningsområder V1 og V2 går til Grålum barneskole eller Tindlund barneskole.
  Utjevningsområde V6 går til Grålum barneskole eller Hannestad barneskole.

 • Hafslund barneskole
  Utjevningsområde Ø1 går til Hafslund barneskole eller Navestad barneskole.
  Utjevningsområder Ø2, Ø3 og Ø4 går til Hafslund barneskole eller Borgen barneskole.
  Utjevningsområde Ø8 går til Hafslund barneskole eller Hafslundsøy barneskole.

 • Hafslundsøy barneskole
  Utjevningsområde Ø7 går til Hafslundsøy barneskole eller Varteig barne- og ungdomsskole.
  Utjevningsområde Ø8 går til Hafslundsøy barneskole eller Hafslund barneskole.

 • Hannestad barneskole
  Utjevningsområder V3, V4 og V5 går til Hannestad barneskole eller Tindlund barneskole.
  Utjevningsområde V6 går til Hannestad barneskole eller Grålum barneskole.

 • Hornnes barneskole

 • Kurland barneskole
  Utjevningsområder S1, S2 og S3 går til Kurland barneskole eller Lande barneskole.
  Utjevningsområde S5 går til Kurland barneskole, Lande barneskole eller Sandesundsveien barneskole.

 • Lande barneskole
  Utjevningsområder S1, S2 og S3 går til Lande barneskole eller Kurland barneskole.
  Utjevningsområde S4 går til Lande barneskole eller Sandesundsveien barneskole.
  Utjevningsområde S5 går til Lande barneskole, Kurland barneskole eller Sandesundsveien barneskole.
  Utjevningsområde S8 går til Lande barneskole eller Alvimhaugen barneskole.

 • Navestad barneskole
  Utjevningsområde Ø1 går til Navestad barneskole eller Hafslund barneskole.

 • Sandbakken barne - og ungdomsskole
  Utjevningsområde Ø6 går til Sandbakken barne- og ungdomsskole eller Borgen barneskole.

 • Sandesundsveien barneskole
  Utjevningsområde S4 går til Sandesundsveien barneskole eller Lande barneskole.
  Utjevningsområde S5 går til Sandesundsveien barneskole, Kurland barneskole eller Lande barneskole.
  Utjevningsområder S6 går til Sandesundsveien barneskole eller Alvimhaugen barneskole.

 • Tindlund barneskole
  Utjevningsområder V1 og V2 går til Tindlund barneskole eller Grålum barneskole.
  Utjevningsområder V3, V4 og V5 går til Tindlund barneskole eller Hannestad barneskole.

Skolegrenser ungdomsskolene

Se skolegrenser for ungdomsskolene her:

Ungdomstrinnet følger prinsippet om veiledende inntaksområder. Disse bygger på barneskolenes inntaksområder. I tillegg benyttes utjevningsområder, som skal sikre fleksibilitet ved plassproblemer: Hvis det ved en skole ikke er ledig kapasitet, kan elever innenfor et utjevningsområde bli tildelt skoleplass på en annen nærliggende skole.

Velg skole og se kart med skolegrenser ved å klikke på lenkene under.

Om kartet: Sorte/turkise linjer angir skolegrense. Røde felt angir utjevningsområder.

 • Grålum ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Grålum barneskole - hele inntaksområdet
  - Lande barneskole - del av inntaksområdet. Se kart.
  - Jelsnes barneskole - hele inntaksområdet.
  Utjevningsområder V10, V11 og V12 går til Grålum ungdomsskole eller Tindlund ungdomsskole.
  Utjevningsområder S10 og S11 går til Grålum ungdomsskole eller Kruseløkka ungdomsskole.

 • Hafslund ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Borgen barneskole - hele inntaksområdet.
  - Hafslund barneskole - hele inntaksområdet.
  - Navestad barneskole - hele inntaksområdet.
  Utjevningsområde S13 går til Hafslund ungdomsskole eller Kruseløkka ungdomsskole.
  Utjevningsområder Ø10 og Ø11 går til Hafslund ungdomsskole eller Sandbakken barne- og ungdomsskole.

 • Kruseløkka ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Alvimhaugen barneskole - hele inntaksområdet.
  - Sandesundsveien barneskole - hele inntaksområdet.
  - Kurland barneskole - hele inntaksområdet
  - Lande barneskole - del av inntaksområdet. Se kart
  Utjevningsområder S10 og S11 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Grålum ungdomsskole.
  Utjevningsområder S12 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Tindlund ungdomsskole.
  Utjevningsområder S13 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Hafslund ungdomsskole.

 • Sandbakken barne - og ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Sandbakken skoles barnetrinn - hele inntaksområdet.
  - Hornnes barneskole - hele inntaksområdet.
  - Ullerøy barneskole - hele inntaksområdet.
  Utjevningsområder Ø10 og Ø11 går til Sandbakken barne- og ungdomsskole eller Hafslund ungdomsskole.

 • Tindlund ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Tindlund barneskole - hele inntaksområdet.
  - Hannestad barneskole - hele inntaksområdet.
  Utjevningsområder V10, V11 og V12 går til Tindlund ungdomsskole eller Grålum ungdomsskole.
  Utjevningsområde S12 går til Kruseløkka ungdomsskole eller Tindlund ungdomsskole.

 • Varteig barne - og ungdomsskole
  Elevene kommer fra:
  - Varteig skoles barnetrinn - hele inntaksområdet.
  - Hafslundsøy barneskole - hele inntaksområdet.

Lovgrunnlaget for skoletilhørighet

Sarpsborg bystyre vedtok 21. septemer 2023 revidert forskrift om skoletilhørighet:

Forskriftene bygger på opplæringslovens § 8-1 :
Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til.
Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til.

Mer informasjon om inntaksområdene kan fås ved henvendelse til nærskolen.