>Utsatt eller framskutt skolestart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utsatt eller framskutt skolestart

03.01.2022

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette. Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det.

Dersom barnet får utsatt skolestart anbefales det å søke om barnehageplass.

Framskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året.

Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne ett år for tidlig på skolen.

Slik foregår prosessen

Søknad om utsatt eller framskutt skolestart sendes Sarpsborg kommune ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT gjør en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av Enhet spesialpedagogikk førskole, i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT.

Søknadsskjema finner du her - PDF.

Både foreldre/foresatte og barnehage fyller ut skjema og skriver under. Ved spørsmål, ta kontakt med PPT.


Søknader sendes innen 15. januar til:

Sarpsborg kommune
v/ Virksomhet PPT
Postboks 237
1702 Sarpsborg