>Utsatt eller framskutt skolestart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utsatt eller framskutt skolestart

04.01.2017

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette. Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det.

Dersom barnet får utsatt skolestart anbefales det å søke om barnehageplass.

Framskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året.

Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne et år for tidlig på skolen.

Slik foregår prosessen

Søknad om utsatt eller framskutt skolestart sendes Sarpsborg kommune ved Enhet spesialpedagogiske tiltak. Enheten videresender søknaden til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av Sarpsborg kommune ved Enhet spesialpedagogiske tiltak i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT.

Søknadsskjema finner du her - PDF.

Søknader sendes innen 15. januar til:
Sarpsborg kommune
v/ Enhet spesialpedagogiske tiltak
Postboks 237
1702 Sarpsborg