>Utsatt eller framskutt skolestart

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Utsatt eller framskutt skolestart

Publisert: 27.01.2023

Utsatt skolestart

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingssår før skolestart, må du søke om dette. Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

For at skolestarten skal kunne utsettes, må PPT vurdere dette. Dersom det i vurderingen er tvil om at barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling, har barnet rett til å utsette skolestarten med ett år - dersom foreldrene ønsker det.

Dersom barnet får utsatt skolestart anbefales det å søke om barnehageplass.

Framskutt skolestart

Dersom du mener barnet ditt kan begynne på skolen ett år tidligere enn normalt, er dette mulig dersom barnet har fylt 5 år innen 1. april i det aktuelle året.

Les mer i opplæringsloven § 2-1 .

PPT må vurdere og anbefale dette dersom barnet skal begynne ett år for tidlig på skolen.

Slik foregår prosessen

Søknad om utsatt eller framskutt skolestart sendes Sarpsborg kommune ved Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). PPT gjør en sakkyndig vurdering. Vedtak fattes av Enhet spesialpedagogikk førskole, i tråd med den sakkyndige vurderingen fra PPT.

Søknadsskjema finner du her - PDF.

Både foreldre/foresatte og barnehage fyller ut skjema og skriver under. Ved spørsmål, ta kontakt med PPT.


Søknader sendes innen 15. januar til:

Sarpsborg kommune
v/ Virksomhet PPT
Postboks 237
1702 Sarpsborg