>Plan og samfunnsutvikling

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Plan og samfunnsutvikling

02.01.2018

Enhet plan og samfunnsutvikling har ansvar for:

  • Kommuneplan
  • Arealplanlegging (kommuneplanens arealdel, områderegulering, detaljregulering)
  • Samferdselsplanlegging
  • Veilede og koordinere planarbeid i kommunen
  • Prosjektutvikling, prosjektledelse og plan-, prosjekt- og oppdragsrapportering
  • Samfunnsutvikling
  • Regionalt samarbeid
  • Miljø, i plan- og utviklingsarbeid
  • Folkehelse og levekår
  • Befolkningsprognoser, statistikk- og analysearbeid

 

Fungerende enhetsleder

Hege Hornnæs

Tlf. 414 32 499

Se kommunale planer her.

Enhet plan og samfunnsutvikling

Besøksadresse:

Glengsgata 38
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg