>Kompetansesenter rus og psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kompetansesenter rus og psykisk helse

05.01.2022

Virksomheten består av seks team. Det er lavterskel rus og psykisk helse, psykisk helse barn og unge, rus og psykisk helse, senter for rehabilitering og aktivitet, miljøarbeidertjeneste, Kirkeveien og FACT.

Virksomheten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser/ vansker og ruslidelser. Det er mulighet for å ta direkte kontakt på telefon med lavterskel rus og psykisk helse:

Søknad

Du kan også søke om tjenester av lengre varighet til barn, unge og voksne. Ved søknad vurderes behov og rett til å motta helse- og omsorgstjenester.

Ved spørsmål om søknad ring 415 30 225.

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

For pårørende

Virksomheten har både kurs, grupper og individuell oppfølging til pårørende som står nær mennesker med rus-og/eller psykisk uhelse. Eget kurs for barn som pårørende.

SarpsborgModellen

Målgruppen er gravide og spebarnsmødre som har rus – og/ eller psykiske vansker og lidelser. SarpsborgModellen består av tett oppfølging og behandling inntil barnet er 2 år. Målet er at en tidlig innsats skal gi en livslang effekt. Behandling for mor er forebygging for barnet. 

Les mer om SarpsborgModellen her.

Feedbackinformerte tjenester

Denne virksomheten har tatt i bruk et nytt verktøy for å få flere tilbakemeldinger fra pasienter. Les mer om feedbackinformerte tjenester her.

Pakkeforløp rus og psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Fra 01.01.19 kan voksne og barn med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.
Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pakkeforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no der det også er informasjonsvideoer for barn og unge.

I Sarpsborg kommune kan Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator er Marian L. Strand, telefon: 982 28 256. Tilgjengelig alle hverdager kl.8.00-15.00.

Lavterskel behandling for barn (7-12 år) som har opplevd vanskelige hendelser eller traumer

Målgruppen er barn som har opplevd belastende hendelser og traumer, eks. mobbing, ulykker, krevende medisinsk behandling, vold og/ eller overgrep.

Virksomheten samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) i et forskningsprosjekt hvor metoden trinnvis TF-CBT utprøves.  

Les mer om lavterskel traumebehandling her. 

Rådgivende enheter for russaker i Sarpsborg kommune

Alle landets kommuner skal innen 1. juli ha en rådgivende enhet for russaker. Enhetens primære oppgave er å gi informasjon, oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Kontaktperson for den nye rådgivende enheten i Sarpsborg kommune:
Inger Torget; tlf: 476 95 921
e-post: inger-sofie.torget@sarpsborg.com

Henvendelser til rådgivende enhet for russaker: 415 30 225

Virksomhetsleder: Berit Dahle  tlf. 416 10 327
Ressursansvarlig og stedfortreder: Eli-Anne Willard tlf: 400 36 270
Teamleder lavterskel rus og psykisk helse: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292
Teamleder psykisk helse barn og unge: Pål Borg Grønnerud tlf. 412 18 564
Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegan  tlf. 477 50 031
Teamleder senter for rehabilitering og aktivitet: Marian L. Strand, tlf: 982 28 256
Teamleder miljøarbeidertjenesten: Øyvind Solberg tlf. 958 18 668
Teamleder Kirkeveien og FACT Håkon Steigum Løes, tlf. 416 48 252

Sekretær: Marianne Borgli tlf. 69 11 67 70      
Psykologspesialist: Carol Jeniffer Figueredo tlf: 474 53 803 
Forløpskoordinator: Marian L. Strand, tlf: 982 28 256
Veileder og underviser: Øystein Jensen, tlf: 468 77 564

Lavterskel rus og psykisk helse

Mer om lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30.
Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne med psykiske lidelser og barn / ungdom med psykiske vansker.

Tjenesten gir:

 • Samtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Ulike kurs
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 2 og 3, 1712 Grålum.

Psykisk helse barn og unge

Om psykisk helse barn og unge

Tlf. 991 52 145 (alle hverdager kl. 08.00-15.00)

 • Målgruppe barn og unge under 16 år og deres familier, hvor barna strever med psykiske vansker, psykiske lidelser og/ eller rusproblemer eller er pårørende
 • Samtaler og oppfølging av barn, unge og deres omsorgspersoner
 • Foreldreveiledning både småbarnsforeldre og ungdomsforeldre
 • Barn som pårørendekurs
 • Samhandling med relevante samarbeidspartnere
 • SarpsborgModellen; Tidlig innsats – livslang effekt
 • Oppfølging av gravide og spedbarnsmødre med rus– og/ eller psykiske lidelser - individuelt og i grupper med barna.

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 2, 1712 Grålum
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder psykisk helse barn og unge: Pål Borg Grønnerud tlf. 412 18 564

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Målgruppa er voksne og ungdom over 16 år med psykiske lidelser.

Tjenesten gir:

 • Samtaler ved hjemmebesøk
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler med pårørende
 • SarpsborgModellen; Tidlig innsats – livslang effekt
 • Individuell jobbstøtte. Les brosjyre om individuell jobbstøtte her - PDF.
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegran 477 50 031

Team Kirkeveien og FACT

Team Kirkeveien og FACT

Besøksadresse til FACT-teamet: Jernbanegata 21
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Direkte henvendelser til FACT: 469 50 127

Teamleder Kirkeveien og FACT: Håkon Steigum Løes tlf. 416 48 252

Les mer om FACT-teamet her:

Samarbeider for å øke livskvaliteten for personer med rus- og psykiske lidelser

God oppstart for FACT-teamet

Senter for rehabilitering og aktivitet

Mer om senter for rehabilitering og aktivitet

Målgruppa er mennesker med psykiske lidelser og/eller mennesker som etter rusbehandling trenger hjelp for å mestre livet som rusfri. Senter for rehabilitering og aktivitet skal tilrettelegge for rehabilitering via gruppebehandling og meningsfylt aktivitet.

Besøksadresse: Statsminister Kolstadsvei 1-3, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. dagtid, alle hverdager: 414 25 398 / 952 97 436
Lavterskel telefonnummer kveld, alle hverdager til kl. 22.: 982 16 325
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Erfaringskonsulenter: telefontid hver tirsdag fra 10-14.00 er de tilgjengelige på telefonnummer 477 18 741.

Dagtid, alle hverdager:

Målgruppe er mennesker mellom 18-62 år som har en psykisk lidelse eller trenger oppfølging etter gjennomgått rusbehandling. Denne tjenesten må søkes om, og gis som gruppebehandling.

 • Miljøterapeutisk tilnærming
 • Bredt tilbud av samtale- og aktivitetsgrupper
 • Fysioterapi individuelt og i gruppe
 • Gruppetiltak med musikkterapeut
 • Sysselsettingstiltak
 • Ulike kurs

Kveldstid, alle hverdager:

 • Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon - råd og veiledning, vurdering av hjelpebehov.
 • Et treffsted som skal legge til rette for sosialt samvær der aktiv deltagelse kan bidra til en mer meningsfull hverdag, med åpningstid mandag til torsdag kl.16.00-21.45.
 • Ulike former for kursvirksomhet

Teamleder senter for rehabilitering og aktivitet (konstituert): Marian L. Strand, mobil nr: 982 28 256

Miljøarbeidertjenesten

Mer om miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer:  69 16 40 89/ 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Område fellestjenester

 • Råd, veiledning, undervisning til samarbeidspartnere/ andre virksomheter i kommunen
 • Brukerkoordinatorfunksjon
 • Forløpskoordinator
 • Søker og igangsetter ulike prosjekter ved virksomheten
 • Fagutvikling og kvalitetsarbeid

Adresse

Tuneveien 95, bygg1, bygg 2 og bygg 3

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Besøksadresse:

Tuneveien 95
1712 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 23
1702 Sarpsborg