Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kompetansesenter rus og psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kompetansesenter rus og psykisk helse

28.09.2021

Virksomheten består av fire team. Det er lavterskel rus og psykisk helse, rus og psykisk helse, senter for rehabilitering og aktivitet og miljøarbeidertjeneste.

Kontaktinformasjon

Virksomheten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser/ vansker og ruslidelser. Det er mulighet for å ta direkte kontakt på telefon med lavterskel rus og psykisk helse:

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30.

Fra klokken 15.30 til 22.00 alle hverdager er lavterskeltelefonen for voksne over 18 år. Telefonen besvares da av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Du kan også søke om tjenester av lengre varighet til barn, unge og voksne. Ved søknad vurderes behov og rett til å motta helse- og omsorgstjenester.

Ved spørsmål om søknad ring 415 30 225.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

For pårørende

Virksomheten har både kurs, grupper og individuell oppfølging til pårørende som står nær mennesker med rus-og/eller psykisk uhelse. Eget kurs for barn som pårørende.

SarpsborgModellen

Målgruppen er gravide og spebarnsmødre som har rus – og/ eller psykiske vansker og lidelser. SarpsborgModellen består av tett oppfølging og behandling inntil barnet er 2 år. Målet er at en tidlig innsats skal gi en livslang effekt. Behandling for mor er forebygging for barnet. 

Les mer om SarpsborgModellen her.

Feedbackinformerte tjenester

Denne virksomheten har tatt i bruk et nytt verktøy for å få flere tilbakemeldinger fra pasienter. Les mer om feedbackinformerte tjenester her.

Pakkeforløp rus og psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Fra 01.01.19 kan voksne og barn med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.
Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pakkeforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no der det også er informasjonsvideoer for barn og unge.

I Sarpsborg kommune kan Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator er Marian L. Strand, telefon: 982 28 256. Tilgjengelig alle hverdager kl.8.00-15.00.

Lavterskel behandling for barn (7-12 år) som har opplevd vanskelige hendelser eller traumer

Målgruppen er barn som har opplevd belastende hendelser og traumer, eks. mobbing, ulykker, krevende medisinsk behandling, vold og/ eller overgrep.

Virksomheten samarbeider med Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) i et forskningsprosjekt hvor metoden trinnvis TF-CBT utprøves.  

Les mer om lavterskel traumebehandling her. 

Virksomhetsleder: Berit Dahle  tlf. 416 10 327
Ressursansvarlig og stedfortreder: Eli-Anne Willard tlf: 400 36 270
Teamleder lavterskel rus og psykisk helse: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292
Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegan  tlf.  474 88 961 
Teamleder senter for rehabilitering og aktivitet: Tommy Husebye tlf. 909 90 463
Teamleder miljøarbeidertjenesten: Øyvind Solberg tlf. 958 18 668
Teamleder Kirkeveien og FACT Håkon Steigum Løes, tlf. 416 48 252

Sekretær: Marianne Borgli tlf. 69 11 67 70      
Psykologspesialist: Carol Jeniffer Figueredo tlf: 474 53 803 
Forløpskoordinator: Marian L. Strand, mobil nr: 982 28 256.

Lavterskel rus og psykisk helse

Mer om lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30.
Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne med psykiske lidelser og barn / ungdom med psykiske vansker.

Tjenesten gir:

 • Samtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak
 • Du-kurs - depresjon og ungdom

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 2 og 3, 1712 Grålum.

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Målgruppa er barn, ungdom og voksne med rus og/eller psykiske lidelser.
Tjenesten gir:

 • Samtaler ved hjemmebesøk
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler med pårørende
 • Gravide med ruslidelse og/eller psykiske uhelse får oppfølging før, under og etter fødsel, individuelt og i grupper med barn - SarpsborgModellen
 • Individuell jobbstøtte. Les brosjyre om individuell jobbstøtte her - PDF.
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegran 474 88 961 

Team Kirkeveien og FACT

Team Kirkeveien og FACT

Besøksadresse til FACT-teamet: Jernbanegata 21
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Direkte henvendelser til FACT: 469 50 127

Teamleder Kirkeveien og FACT: Håkon Steigum Løes tlf. 416 48 252

Les mer om FACT-teamet her:

Samarbeider for å øke livskvaliteten for personer med rus- og psykiske lidelser

God oppstart for FACT-teamet

Senter for rehabilitering og aktivitet

Mer om senter for rehabilitering og aktivitet

Målgruppa er mennesker med psykiske lidelser og/eller mennesker som etter rusbehandling trenger hjelp for å mestre livet som rusfri. Senter for rehabilitering og aktivitet skal tilrettelegge for rehabilitering via gruppebehandling og meningsfylt aktivitet.

Besøksadresse: Statsminister Kolstadsvei 1-3, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. dagtid, alle hverdager: 414 25 398 / 952 97 436
Lavterskel telefonnummer kveld, alle hverdager til kl. 22.: 982 16 325
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Dagtid, alle hverdager:

Målgruppe er mennesker mellom 18-62 år som har en psykisk lidelse eller trenger oppfølging etter gjennomgått rusbehandling. Denne tjenesten må søkes om, og gis som gruppebehandling.

 • Miljøterapeutisk tilnærming
 • Bredt tilbud av samtale- og aktivitetsgrupper
 • Fysioterapi individuelt og i gruppe
 • Gruppetiltak med musikkterapeut
 • Sysselsettingstiltak
 • Kurs i mestring av depresjon- KiD

Kveldstid, alle hverdager:

 • Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon - råd og veiledning, vurdering av hjelpebehov.
 • Et treffsted som skal legge til rette for sosialt samvær der aktiv deltagelse kan bidra til en mer meningsfull hverdag
 • Ulike former for kursvirksomhet

Åpningstid:

 • Mandag: kl. 18:00 – 21:45 
 • Tirsdag: kl. 16:00 – 21:45 
 • Onsdag: kl. 18:00 – 21:45
 • Torsdag: kl. 16:00 – 21:45
 • Fredag: kl. 16:00 – 21:45

Teamleder senter for rehabilitering og aktivitet: Tommy Husebye tlf. 909 90 463

Miljøarbeidertjenesten

Mer om miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer:  69 16 40 89/ 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Område fellestjenester

 • Råd, veiledning, undervisning til samarbeidspartnere/ andre virksomheter i kommunen
 • Brukerkoordinatorfunksjon
 • Søker og igangsetter ulike prosjekter ved virksomheten
 • Fagutvikling og kvalitetsarbeid

Adresse

Tuneveien 95, bygg1, bygg 2 og bygg 3

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Besøksadresse:

Tuneveien 95
1712 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 23
1702 Sarpsborg