>Kompetansesenter rus og psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Publisert: 01.12.2023

Virksomheten består av seks team. Det er lavterskel rus og psykisk helse, psykisk helse barn og unge, rus og psykisk helse, senter for rehabilitering og aktivitet, miljøarbeidertjeneste, Kirkeveien og FACT.

Virksomheten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser/vansker og ruslidelser. Det er mulighet for å ta direkte kontakt på telefon med rus og psykisk helse:

 • Rus og psykisk helse voksne:
  Tlf. 982 16 325
  Alle hverdager kl.08.00-22.00

 • Psykisk helse barn og unge, 0-16 år:
  Tlf 991 52 145 
  (alle hverdager kl. 08.30-11.00)

Søknad

Du kan også søke om tjenester av lengre varighet til barn, unge og voksne. Ved søknad vurderes behov og rett til å motta helse- og omsorgstjenester.

Ved spørsmål om søknad ring 415 30 225.

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30.
Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne og ungdom (over 16 år) med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Tjenesten gir:

 • Samtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Ulike kurs
 • Veiledet selvhjelp
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Hilde Fredriksen tlf 408 84 001

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 3, 1712 Grålum.

Rus og psykisk helse

Målgruppa er voksne og ungdom over 16 år med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Tjenesten gir:

 • Samtaler ved tjenesten eller hjemmebesøk
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler med pårørende
 • Individuell jobbstøtte er for pasienter som har ønske om jobb og har vedtak om helsetjeneste. Alle kan jobbe med riktig støtte! Har du spørsmål? Ta kontakt med din behandler.
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegran 477 50 031

Senter for rehabilitering og aktivitet

Les om senter for rehabilitering og aktivitet her.

Kirkeveien og FACT

Teamet består av to deler – et bofellesskap og et ambulant samhandlingsteam.

Kirkeveien bofellesskap er bemannet gjennom hele døgnet, og kan nås på tlf. 905 67 258.

FACT-Sarpsborg

 • Et samarbeid mellom Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold.
 • FACT er et fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam med arbeidstid mandag-fredag kl 08-15.
 • Besøksadressen til FACT-Sarpsborg er Jernbanegata 21. Der foregår også utdeling og innlevering av brukerutstyr.
 • FACT-Sarpsborg kan nås på dagtid på tlf. 469 50 127.

Teamleder: Håkon Steigum Løes, tlf: 416 48 252

Miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Psykisk helse barn og unge

Sarpsborg kommune har et eget team psykisk helse barn og unge (0-16 år).

Ring 991 52 145 (
hverdager fra kl.08.30 til 11.00.)

Om hjelpetilbudet psykisk helse barn og unge

 • Målgruppe barn og unge under 16 år og deres familier, hvor barna strever med psykiske vansker, psykiske lidelser og/ eller rusproblemer eller er pårørende
 • Samtaler og oppfølging av barn, unge og deres omsorgspersoner
 • Foreldreveiledning både småbarnsforeldre og ungdomsforeldre
 • Samhandling med relevante samarbeidspartnere
 • SarpsborgModellen; Tidlig innsats – livslang effekt
 • Oppfølging av gravide og spedbarnsmødre med rus– og/ eller psykiske lidelser - individuelt og i grupper med barna.
 • Egne pårørendekurs for barn (7-12 år) og ungdom (13-16 år).
 • Gruppetilbud PIP-klubben (4-7 år)

Teamleder: Pål Borg Grønnerudtlf. 412 18 564

Ledere:

Virksomhetsleder: 
Berit Dahle  tlf. 416 10 327

Stedfortreder virksomhetsleder og teamleder lavterskel rus og psykisk helse:
Hilde Fredriksen tlf 408 84 001

Teamleder psykisk helse barn og unge:
Pål Borg Grønnerud tlf. 412 18 564

Teamleder rus og psykisk helse:
Hanne Isegan  tlf. 477 50 031

Teamleder senter for rehabilitering og aktivitet:
Elisabeth Nordal tlf. 932 12 325

Teamleder miljøarbeidertjenesten:
Øyvind Solberg tlf. 958 18 668

Teamleder Kirkeveien og FACT:
Håkon Steigum Løes, tlf. 416 48 252

Rådgiver:
Silje V. T. Nilsen, tlf 995 51 609

Forløpskoordinator og rådgiver:
Marian L. Strand, tlf: 982 28 256

Rådgiver:
Eli-Anne Willard tlf: 400 36 270

Veileder og underviser:
Øystein Jensen, tlf: 468 77 564

Psykologspesialist:
Carol Jeniffer Figueredo tlf: 474 53 803 

Om område fellestjenestene:
 • Råd, veiledning, undervisning til samarbeidspartnere/ andre virksomheter i kommunen
 • Brukerkoordinatorfunksjon
 • Forløpskoordinator
 • Søker og igangsetter ulike prosjekter ved virksomheten
 • Fagutvikling og kvalitetsarbeid

Adresse

Tuneveien 95, bygg 1, bygg 2 og bygg 3
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Besøksadresse:

Tuneveien 95
1712 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 23
1702 Sarpsborg