Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kompetansesenter rus og psykisk helse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kompetansesenter rus og psykisk helse

02.01.2020

Virksomheten består av lavterskel rus og psykisk helse, rus og psykisk helse, senter for rehabilitering og aktivitet og miljøarbeidertjeneste.

Kontaktinformasjon

Virksomheten gir tjenester til mennesker med psykiske lidelser/ vansker og ruslidelser. Det er mulighet for å ta direkte kontakt på telefon med lavterskel rus og psykisk helse:

Telefonnummer lavterskel rus og psykisk helse: 982 16 325

Du kan også søke om tjenester av lengre varighet til barn, unge og voksne. Ved søknad vurderes behov og rett til å motta helse- og omsorgstjenester.

Ved spørsmål om søknad ring 415 30 225.

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

For pårørende

Virksomheten har både kurs, grupper og individuell oppfølging til pårørende som står nær mennesker med rus-og/eller psykisk uhelse. Eget kurs for barn som pårørende.

Pakkeforløp

Fra 01.01.19 kan voksne og barn med psykiske og eller rusrelaterte lidelser henvises til pakkeforløp. Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.
Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pakkeforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no der det også er informasjonsvideoer for barn og unge.

I Sarpsborg kommune kan Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator er Marian L. Strand, telefon: 982 28 256. Tilgjengelig alle hverdager kl.8.00-15.00.

Sarpsborgmodellen

Denne virksomheten jobber etter mange forskjellige arbeidsmetoder. En av dem er SarpsborgModellen. Denne arbeidsmetoden har blant annet vært nominert til en innovasjonspris. Les mer om SarpsborgModellen her.

Feedbackinformerte tjenester

Denne virksomheten har tatt i bruk et nytt verktøy for å få flere tilbakemeldinger fra pasienter. Les mer om feedbackinformerte tjenester her.

 

Virksomhetsleder: Berit Dahle  tlf. 69 11 67 71 / 416 10 327
Teamleder lavterskel rus og psykisk helse: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292
Teamleder rus og psykisk helse: Håkon Steigum Løes, tlf. 416 48 252
Konstituert teamleder senter for rehabilitering og aktivitet: Vivi-Ann Gundrosen
Teamleder miljøarbeidertjenesten: Øyvind Solberg tlf. 69 16 40 89 / 958 18 668

Sekretær: Marianne Borgli tlf. 69 11 67 70      
Ressursansvarlig og stedfortreder: Eli-Anne Willard tlf: 400 36 270
Veiledning/brukerkoordinator: Ruben Grytten tlf: 982 59 376            
Psykologspesialist: Jeniffer Figueredo tlf: 474 53 803 
Forløpskoordinator: Marian L. Strand, mobil nr: 982 28 256.

Lavterskel rus og psykisk helse

Mer om lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325 
(alle hverdager kl.08.00-15.30). Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne med psykiske lidelser og barn / ungdom med psykiske vansker.

Tjenesten gir:

 • Rask psykisk helsehjelp
 • Samtaler ved hjemmebesøk
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Margrethe Limm Ruvina tlf. 900 91 292

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 3, 1712 Grålum.

Rus og psykisk helse

Mer om rus og psykisk helse

Målgruppa er barn, ungdom og voksne med rus og/eller psykiske lidelser.
Tjenesten gir:

 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Samtaler med hjemmebesøk
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler individuelt og i grupper
 • Samtaler med pårørende
 • Gravide med ruslidelse og/eller psykiske uhelse får oppfølging før, under og etter fødsel, individuelt og i grupper med barn
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 2 og 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Prosjektleder FACT: Bjørn Omberg, tlf. 459 75 020

Teamleder: Håkon Steigum Løes tlf. 416 48 252

 

Senter for rehabilitering og akitivitet

Mer om senter for rehabilitering og aktivitet

Målgruppa er mennesker med psykiske lidelser og mennesker som etter rusbehandling trenger et tilbud for å mestre livet som rusfri. Senter for rehabilitering og aktivitet skal tilrettelegge for rehabilitering gjennom å tilby meningsfylt aktivitet. Senteret har en todelt funksjon og er åpent fra mandag til fredag. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Statsminister Kolstadsvei 1-3, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. dagtid: 414 25 398 / 952 97 436
Tlf. kveld: 982 16 325
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Dagtid kl. 09.00- 14.00:

Målgruppe er mennesker mellom 18-62 år som har en psykisk lidelse eller trenger oppfølging etter gjennomgått rusbehandling

 • Miljøterapeutisk tilnærming
 • Bredt tilbud av samtale- og aktivitetsgrupper
 • Fysioterapi individuelt og i gruppe
 • Gruppetiltak med musikkterapeut
 • Sysselsettingstiltak
 • Kurs i mestring av depresjon- KiD

Kveldstid:

 • Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon - råd og veiledning, vurdering av hjelpebehov.
 • Et treffsted som skal legge til rette for sosialt samvær der aktiv deltagelse kan bidra til en mer meningsfull hverdag
 • Ulike former for kursvirksomhet

Lavterskel vil i perioden fra oktober og frem til 02.12.19 ha følgende åpningstid:

 • Man – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tirs – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Onsdag – torsdag -  fredag – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)

Fra mandag 02.12.19 vil lavterskel kveld ha følgende åpningstid:

 • Man – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tirs – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Ons – 18:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Tors -  16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)
 • Fre  – 16:00 – 21:45 (med betjent telefon fra 15:30)

Ta kontakt på telefon mandag-fredag:
Dagtid : 414 25 398/ 952 97 436.
Kveld : 982 16 325

Konstituert teamleder:
Vivi-Ann Gundrosen

Miljøarbeidertjenesten

Mer om miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer:  69 16 40 89/ 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Område fellestjenester

 • Råd, veiledning, undervisning til samarbeidspartnere/ andre enheter i kommunen
 • Brukerkoordinatorfunksjon
 • Søker og igangsetter ulike prosjekter ved enheten
 • Fagutvikling og kvalitetsarbeid

Adresse

Tuneveien 95, bygg 3

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Kompetansesenter rus og psykisk helse

Besøksadresse:

Tuneveien 95
1712 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 23
1702 Sarpsborg