>Lavterskel traumebehandling for barn 7-12 år

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Lavterskel traumebehandling for barn 7-12 år

08.03.2021

Har barnet ditt opplevd vanskelige eller skremmende hendelser som er vanskelig å takle? Du kan søke hjelp her i kommunen.

Eksempler på slike hendelser kan være: Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold, fysisk mishandling eller lignende. 

Det er virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune som nå deltar i et forskningsprosjekt i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Målet er å hjelpe barn og unge som opplever symptomer på traumer til å få det bedre. Sammen med foreldrene eller den som har omsorgen for barnet, øver man seg på å sette ord på tanker og følelser, regulere angst og finne gode måter å slappe av på.

Om behandlingen:

  • Behandlingen er for barn som har opplevd vanskelige eller skremmende hendelser som påvirker dem i hverdagen.
  • Behandlingen er for barn mellom 7-12 år som har opplevd noe potensielt traumatisk etter 3 års alder, og som i ettertid plages av dette.
  • Dette er en lavterskeltjeneste i kommunen som involverer foreldre/omsorgsgivere i stor grad, hvor behandlingsformen har vist seg å gi effektiv hjelp.
  • Dette er en korttidsbehandling i kommunen - og avdekkes behov for mer langvarig behandling samarbeider vi med BUPP Sarpsborg slik at barna sikres rask hjelp i spesialisthelsetjenesten.

Metoden i seg selv er veldokumentert. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet som en behandlingsform i Norge.

Kontaktinformasjon

Trenger barnet ditt hjelp og vil du delta i forskningsarbeidet?

Ring lavterskel rus og psykisk helse tlf. 982 16 325

Mer info på www.nkvts.no/trinnvis-tf-cbt