Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>NAV Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

NAV Sarpsborg

02.01.2020

Her finner du oss

Du finner svar på de fleste spørsmål hos nav.no

Telefonnummer: 55 55 33 33 (08.00-15.30)

Besøksadresse: St. Marie gate 88.

Åpningstider

Drop-in i publikumsmottak kl. 11.30 - 14.00 mandag til fredag. Ventesone for avtaler er åpent mandag til fredag kl. 09.00-14.30. )

Mer informasjon

Er du arbeidssøker?

Du finner mer informasjon på NAV sine nettsider om du er arbeidssøker. 

Er du bostedsløs og trenger en midlertidig bolig?

Du kan lese mer om botilbud i akutte situasjoner på NAV sine nettsider

Økonomisk rådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Tjenesten er for innbyggere i Sarpsborg kommuene som er over 18 år.

NAV kan hjelpe deg med dette: 

 • Sette opp budsjett
 • Finne ut hvordan du kan redusere utgiftene
 • Stanse eller redusere utleggstrekk
 • Bistå ved søknad om startlån til refinansiering
 • Informere kreditorene om din økonomiske situasjon
 • Innhente informasjon og kartlegge din gjeldssituasjon
 • Bistå med søknad om gjeldsordning til namsmannen

For enkel råd og veiledning kan du kontakte NAVs økonomirådgivningstelefon 800GJELD (800 45 353).

Du kan finne mer informasjon på NAV sine nettsider

Her finner du søknadsskjema for økonomirågivning-PDF.

Du skal sende søknaden til NAV Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning

Du kan få råd og veiledning om hvilke muligheter du har i din situasjon. Dersom du ikke har råd til å kjøpe mat, betale for husleie eller strøm, kan du søke om økonomisk sosialhjelp ved NAV Sarpsborg.

Du kan søke økonomisk sosialhjelp hvis du:

 • Oppholder deg lovlig i Norge
 • Bor fast i Norge
 • Ikke har penger til for eksempel mat, husleie eller strøm
 • Ikke kan sørge for deg selv gjennom jobb eller andre inntekter

Når søknaden din er behandlet får du et skriftlig vedtak. Tar saksbehandlingen lenger enn 28 dager, vil du få et foreløpig svar.

Det er aktivitetsplikt hvis du er under 30 år og mottar økonomisk sosialhjelp. Aktivitetsplikten innebærer at for å få økonomisk sosialhjelp vil det stilles vilkår om aktivitet, f. eks at du deltar i ulike tiltak. 

Hensikten med aktivitetsplikten er at du skal komme ut i meningsfull aktivitet og hindre passivitet, samt styrke dine muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget.

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt:

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides.

Mer informasjon

På nav.no finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen les veiviseren, eller du kan ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Klage:

Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. I vedtaket får du også informasjon om hvordan du klager. Du må forklare konkret hva du vil klage på og vedlegge eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Klagen skal sendes eller leveres til NAV Sarpsborg.

Hvis du trenger hjelp til å klage, kan du henvende deg til NAV Sarpsborg.

Sosialhjelp klageskjema-PDF

Du skal sende klageskjemaet til NAV Sarpsborg, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Råd og veiledning

Kommunen skal gi deg råd og veiledning for å bidra til og løse eller forebygge sosiale problemer. Hvis ikke kommunen kan hjelpe deg, skal vi sørge for at andre gjør det, så langt det er mulig. NAV-kontoret vurderer hvilke råd og veiledningsbehov den enkelte har.

Du kan lese mer om opplysning, råd og veiledning på NAV sine nettsider

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Lurer du på om du kan ha rett til et kvalifiseringsprogram kan du ta kontakt med din veileder på NAV- kontoret.

Du kan lese mer om kvalifiseringsprogrammet på  NAV sine nettsider

Søknadsskjema for kvalifiseringsprogrammet -PDF.

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan. En individuell plan er en helhetlig vurdering av behov og tiltak, og målet er at du skal få et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Kommunen skal samarbeide med andre om planen slik at tilbudet som blir gitt er mest mulig helhetlig. Planen gir deg ikke rett til bestemte tjenester, og avgjørelser om tjenester fattes i egne vedtak etter bestemmelsen som gjelder for tjenesten.

Du kan lese mer om individuell plan på  NAV sine nettsider

Karrieresenter Østfold

Karrieresenter Østfold er organisert som et partnerskap mellom Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Sarpsborg kommune, og tilbyr gratis karrieretjenester til alle over 19 år bosatt i Østfold. Les mer om karrieresenter Østfold her.

Ledelse

Jon Stanley Fredriksen

Leder NAV Sarpsborg: 
Jon Stanley Fredriksen

 

NAV

Besøksadresse:

St. Marie gate 88
1706 Sarpsborg