>Bosetting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bosetting

Publisert: 26.01.2022 – Oppdatert: 15.03.2023

Bystyret bestemmer hvor mange flyktninger Sarpsborg kommune skal ta imot hvert år. Kommunen mottar anmodning fra Viken fylkeskommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Sarpsborg kommune ved NAV team flyktning bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med Viken fylkeskommune og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Når flyktningene skal bosettes, har noen bodd en stund på mottak i Norge, mens andre kommer direkte fra flyktningleire.

Familieinnvandring til flyktninger

Mange flyktninger som kommer til Norge, har familie i utlandet som kan få opphold som familieinnvandret.

De fleste som har fått opphold som familiegjenforent, kommer rett til kommunen familien deres allerede bor i. De bosettes ikke av myndighetene, og telles ikke med i antallet kommunen har avtalt å bosette. Det betyr at hvis en kommune har bestemt å ta imot ti flyktninger, vil eventuelle familiegjenforente til disse ti komme i tillegg.

Familiegjenforente til flyktninger kan ha rett og/plikt til introduksjonsprogram hvis:

  • den som bor her (for eksempel ektefelle) har en oppholdstillatelse med rett/plikt til introduksjonsprogram
  • godkjent søknad om familiegjenforening er levert innen fem år fra den som allerede bor her (for eksempel ektefelle) ble bosatt

Økonomi for nybosatte flyktninger

Hvis ikke flyktningene har inntekt når de bosettes, sørger kommunen for penger til husleie, mat og det som er nødvendig den første tiden. De som har introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad som inntekt.

Les mer om team flyktning her.