>Oppveksttjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppveksttjenester

14.02.2022

Virksomhet oppveksttjenester er en ressurs i det helhetlige arbeidet med barn og unge. Virksomheten har blant annet ansvar for:

Kjerneoppgaver

  • Oppfølging og faglig utvikling innenfor kommunens satsingsområder i barnehage og skole. Satsingsområdene for tiden er språk- og leseopplæring, realfag, digitale ferdigheter, trygg tilknytning og forebygging av utenforskap.
  • Å bidra, samt være samarbeidspartnere i ulike utviklingsoppgaver, prosjekt- og arbeidsgrupper i kommunal regi.
  • Å koordinere og administrere etter- og videreutdanningstilbudene (statlige midler).
  • Rollen som barnehagemyndighet, som blant annet innebærer barnehageopptak, behandling av redusert pris og gratis kjernetid, tilsyn, veiledning og godkjenning av barnehager.
  • Spesialpedagogiske vedtak og økonomisk refusjon for gjesteelever utenfor kommunen, dvs. barn fra Sarpsborg som går i barnehage og skole i andre kommuner.
  • Tilsyn med fosterhjem i Sarpsborg.
  • Vurdering av om krav i opplæringsloven med forskrift blir oppfylt, og oppfølging av resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger.
  • Kvalitetsvurderinger – som er en del av barnehage- og skoleeiers system for kvalitetssikring av skoler og barnehager. Kvalitetsvurderingene gjennomføres på oppdrag fra kommunesjef oppvekst. Systemet skal være til hjelp for virksomhetene i det pedagogiske arbeidet. Vi kan også bistå barnehagene og skolene med veiledning og lærings- og utviklingsprosesser.
  • Ungdomsrådet.
  • Læremiddelbasen – som inneholder læremidler med særlig tanke på variasjon i arbeidet med ulike temaer, tilpasset opplæring og konkretisering. Læremidlene er til utlån for ansatte i grunnskole og barnehage, og det veiledes i bruk etter behov.

Læremiddelbasen

Ta kontakt med oss på epost: 
laremiddelbasen@sarpsborg.com

Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgata 38

Åpningstider tirsdag, onsdag og torsdag: Kl. 07.30-15.00. 
MERK: All henting og levering skjer etter avtale. På grunn av ombygging i rådhuset vil basen ikke være bemannet fast i åpningstiden.

Læremiddelbasen er stengt mandager og fredager, i skolens ferier og på planleggingsdager.

Ledelse

Virksomhetsleder
Ingrid Fodstad Larsen
Tlf. 982 90 150

Kompetanse og kvalitet oppvekst

Besøksadresse:

Glengsgt. 38
1706 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg

Telefon: 69 10 80 00