>Endre beholder eller abonnement

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endre beholder eller abonnement

Publisert: 12.03.2024

Endre beholder eller abonnement

Du kan selv bestille en mindre/større beholder eller endre abonnementet ditt i Min side.

Ødelagt beholder

Slik melder du fra dersom beholderen er ødelagt:

Du kan melde fra om ødelagt beholder i appen "Renovasjon", som du finner i AppStore eller GooglePlay. Appen er gratis.

Dette kan også meldes via:

Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har blitt ødelagt, må abonnent erstatte beholderne.

Overfylt avfallsbeholder

Dette må du gjøre hvis du stadig har en overfylt avfallsbeholder

Når avfallet tårner seg opp slik at du ikke får lagt ned lokket fullstendig, eller du må sette avfallet ved siden av beholderen, kaller vi den overfylt. Dette er ikke tillatt. Vi varsler deg derfor på sms eller e-post, og tar ikke med oss avfallet når beholderen er overfylt.

Er beholderen din full av og til? "Ekstrasekken" er løsningen! Den kan kjøpes på servicetorget i Sarpsborg rådhus eller Gatedalen miljøanlegg. Sekken setter du ved siden av renovasjonsbeholderen på tømmedagen for restavfall. Ikke fyll den tyngre enn 15 kilo og knyt den igjen. Oppdatert pris finner du via "Sarpsborg kommune - priser" og deretter Gatedalen.

Mottar du varsel om overfylt beholder fra oss og du har merknader til varselet, kan du kontakte servicetorget på tlf. 69 10 80 00. Det må du gjøre innen 7 dager etter at du har mottatt meldingen. Meldingen er samtidig et varsel om vedtak, se under.

Dersom du ikke selv øker med flere eller større beholdere, vil vi pålegge deg større eller flere avfallsbeholdere dersom du har overfylt beholder flere ganger eller over lenger tid (uker). Prisen på abonnementet ditt vil øke avhengig av hvilken beholder som blir satt ut, se tabellen under. Kommunen avgjør størrelse og antall avfallsbeholdere og ordner med ny til deg. Vi viser for øvrig til renovasjonsforskriften for kommunen. Den ligger både på hjemmesida vår og på lovdata. En veileder med retningslinjer til forskriften finner du også samme sted.

Som abonnent har du plikt til å bestille større eller flere avfallsbeholdere ved behov. Bestill på nettsiden vår eller ring servicetorget.

Dersom du ønsker å klage på pålegget, må du rette en skriftlig henvendelse til kommunen innen 3 uker fra du er blitt underrettet.

Elektronisk klageskjema for enkeltvedtak finner du her.  

Snø og is ved avfallsbeholdere

Dette må du som innbygger huske på når det er is og snø.

Avfallsbeholderne kan kun tømmes hvis renovasjonsbilen og sjåføren kommer frem på en trygg og sikker måte. Derfor er det viktig at alle er klar over hva som er sitt ansvar.

For eneboliger:

 • Det må være god fremkommelighet til avfallsbeholderen
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt beholder
 • Det må strøs foran og rundt beholder
 • Det må fjernes snø og is fra topplokk
 • Renovatøren kan ikke dra beholdere i snø eller over brøytekanter
 • Avfallsbeholderne må trilles frem kvelden før tømming.
 • Beholdere skal stå maks 3 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil på tømmedagen, fortrinnsvis på egen eiendom.
 • På tømmedager skal avfallsbeholderen stå med håndtaket ut.

For borettslag/sameier

 • Det må være god fremkommelighet til containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Det må være brøytet for snø foran og rundt containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Det må strøs foran og rundt containeren/avfallsbrønnen/beholderen.
 • Containere/avfallsbrønner må være helt fri for snø, lokk må kunne åpnes av våre renovatører og vi må kunne gå rundt container for å feste vinsj i bakkant.

I tillegg skal som alltid alt avfall være kildesortert og lagt i riktig beholder. Store gjenstander og spesialavfall skal bringes til Gatedalen miljøanlegg.

Hva er konsekvensene om du ikke overholder ansvaret ditt?

 • Dersom avfallsbeholderen din ikke er måket frem, har fryst fast eller det er uforsvarlig glatt, vil ikke avfallet bli tømt
 • Avfallet vil ikke bli tømt dersom det er fare for renovatøren, fare for skade på renovasjonsbilen, eller privat utstyr som gjerder, privatbiler, garasjer mm.
 • På store snøfallsdager kan det være vi henter avfallet senere på dagen, eller dagen etter, når veien er måkt og det er forsvarlig å kjøre
 • Det hender vi ikke kan få hentet avfallet, selv om du som innbygger har gjort alt du skal. Det kan være brøyteselskapet hos deg ikke har måkt, en kabel henger over veien etc. Da må dette være ordnet opp i før vi kan tømme avfallet
 • Vi har også en reserveløsning noen steder i kommunen der vi setter ut ekstra avfallsbeholdere når bakken blir for glatt å kjøre. Disse vinterplasseringene er de samme hver vinter og blir annonsert for dem det gjelder, på sms, når beholderne settes ut.