Avfall, renovasjon og gjenvinning

Avfall og gjenvinning


2. oktober starter innsamling av matavfall. Nå skal matavfallet ditt bli til biogass/biogjødsel.

Avfall, renovasjon og gjenvinning