Avfall, renovasjon og gjenvinning

Avfall og gjenvinning

Når hentes avfallet?

Skriv inn gatenavn med eller uten husnummer for å sjekke når avfallet hentes.

Priser og gebyrer

Priser for levering av avfall ved Gatedalen miljøanlegg og renovasjonsgebyr.

Gatedalen miljøanlegg

Åpningstider, hva du kan levere og priser.

Meld fra om manglende henting

Meld fra dersom avfallet ikke er hentet. Det kan du også gjøre i appen "Min renovasjon".

Kildesortering, avfallsmengder og gjenvinningstall

Her finner du oversikt over hvordan du kildesorterer i Sarpsborg. Du får også se hvor mye vi sorterer og gjenvinner.

Endre beholder eller abonnement

Meld fra om ødelagt beholder, bestille annen beholder, og endre abonnement.

Hageavfall og kompostjord

Bestilling av hageavfallsordning, kompostering og kompostjord.

Ryddedugnader

Her finner du mer informasjon om skjærgårdstjenesten, kystlotteriet, våraksjon og strandryddeuken.

Renovasjonsordningen

Slik er renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune.

Avfall, renovasjon og gjenvinning