Avfall, renovasjon og gjenvinning

Avfall og gjenvinning


2. oktober startet innsamling av matavfall i Sarpsborg. Nå skal matavfallet ditt bli til biogass / biogjødsel.

Avfall, renovasjon og gjenvinning