>Fjernvarme

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fjernvarme

Publisert: 03.01.2022
Oppdatert: 26.10.2022

I Sarpsborg kommune har det vært produksjon av fjernvarme siden 2010. I Sarpsborg finnes det tre sentralanlegg for fjernvarme; Sarpsborg varmesentral, som leverer fjernvarmen i hovednettet i sentrum, Grålum energisentral, som leverer både varme og kjøling i området, og Kalnes energisentral, som leverer både varme og kjøling til sykehuset i Østfold. Det er Østfold Energi som drifter og har konsesjon på leveranse av fjernvarme i Sarpsborg.

Et fjernvarmeanlegg kan forsyne områder med energi til oppvarming, tappevann og kjøling. Varmen produseres i en fjernvarmesentral, før den fraktes til kunden som vann i rør.

Fjernvarme bidrar til redusert klimagassutslipp og bedre energiutnyttelse, fordi det benytter energiressurser som er til overs i samfunnet. I Sarpsborg sentrum brukes overskuddsvarme fra Borregaard i fjernvarmeanlegget. Når energiressurser som er til overs i samfunnet benyttes frigjøres andre typer energi til bruk til andre formål, som for eksempel kan frigjort strøm brukes til å lade el-biler. At fjernvarmen gjenbruker energiressurser som er til overs gjør fjernvarmen til en del av den sirkulære økonomien, som også bidrar til en grønn omstilling.

Bruk av fjernvarme til oppvarming av bygninger kan også bidra til at den lokale luftkvaliteten blir bedre, ved at færre fyrer med ved. I 2020 leverte de tre sentralanleggene for fjernvarme i Sarpsborg omtrent 30 GWh til oppvarming, som tilsvarer oppvarmingsbehovet til omtrent 2000 eneboliger, samt 5 GWh til kjøling.

Blant bygg i Sarpsborg som er koblet til fjernvarmeanlegg finner vi for eksempel Sarpsborg Stadion, Sarpsborghallen, Sarpsborg bibliotek, Sarpsborg Scene og Sarpsborg Brannstasjon.

I denne lenken hos Østfold Energi finner du mer informasjon om fjernvarme og om hvem som kan få det.