Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Klima

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klima

04.01.2021

Klimaendringene er vår tids største trussel. Sarpsborg kommune fikk sin første klima- og energiplan i 2002, med sikte på å redusere de betydelige klimagassutslippene i kommunen. Et av tiltakene var utbygging av fjernvarme, som nå er blitt en realitet.

For å møte klimautfordringene og ta et lokalt ansvar ble Sarpsborg kommune i 2008 med i samarbeidsprosjektet Framtidens byer, et samarbeidsprosjekt mellom staten og 13 større bykommuner i Norge. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å utvikle mer effektive virkemidler og prøve ut nye tiltak for å fremme en klima- og miljøvennlig byutvikling.

Kommunedelplan klima og energi

Kommunedelplan klima og energi 2011-2020 ble vedtatt av bystyret 16. juni 2011. Det er satt et overordnet mål for klima i Sarpsborg:

"For å bidra til bedre bymiljø og bedre folks helse, skal sarpsborgsamfunnet redusere de direkte utslippene av klimagasser med 50 prosent innen 2020" 

Bedre forberedt på storflom

En modell av Sarpsfossen ved SINTEFs laboratorium skal gjøre kraftverkene og områdene ellers ved Sarpsfossen best mulig forberedt om det skulle bli storflom igjen.

Under flommen i 1995 passerte det på det meste 3.599 kubikkmeter vann pr. sekund i Sarpsfossen. Det ble nødvendig med evakuering og flomsikring med sandsekker langs breddene. Slik kan det bli igjen, ja, kanskje enda verre, uttales det fra prosjektledelsen ved NTNU (Norges teknisk-vitenskaplige universitet) og SINTEF i Trondheim.

Med denne flommen i minnet og nye krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat, har kraftverkene fått hjelp av ekspertisen i Trondheim.

Det er bygd en skalamodell av fossen ved Vassdragslaboratoriet til SINTEF. Den er demonstrert for representanter fra Sarpsborg kommune, Jernbaneverket, Vegvesenet og kraftverkene til Hafslund og Borregaard. Disse er for øvrig invitert til å samarbeide rundt utfordringene i Sarpsfossen i tråd med anbefalingene fra det regjeringsutnevnte flomtiltaksutvalget.

Modellen viser hvordan fossen og strendene langs elva blir påvirket av ulike vannmengder. Med slik kunnskap blir det lettere å være forberedt på framtidige flommer og sette i verk tiltak som forhindrer store ødeleggelser.

Rasfare i Sarpsborg

Les mer om rasfare i Sarpsborg her.