>Heis, trappestolheis, løfteinnretninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Heis, trappestolheis, løfteinnretninger

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Løfteplattform og trappestolheis i eksisterende bygning kan i enkelte tilfeller unntas søknadsplikt. 

Innstallering av trappestolheis  i eneboliger er ikke søknadspliktig og utløser ikke krav om brannsikring.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknad med ansvarsrett

Andre typer heiser er søknadspliktig med ansvarsrett. Med "heis" menes også her løfteinnretninger, trappestolheis  og lignende som ikke kan unntas fra søknad.

Innstallering av trappestolheis i blokker, horisontaldelte, 4-mannsboliger o.l. er søknadspliktig etter plan og bygningsloven (pbl.) med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett for prosjektering (PRO) og utførelse (UTF) for installeringen av heisen samt for PRO og UTF for brannsikkerhet. I forbindelse med tilsyn kan kommunen bl.a. kreve innsyn i brannprosjekteringen. 

Trappestolheis vil øke livskvaliteten til beboere som har vanskelig for å gå i trapper. Da trappestolheiser ofte monteres i rømningsveier som er felles for flere boenheter, må det vurderes om rømningssikkerheten er god nok ved brann.

I boliger er et av kriteriene at personer i byggverket kan bringe seg selv i sikkerhet ved brann. Beboere som trenger trappeheis, er vurdert til å trenge lenger rømningstid. En trappestolheis skal ikke nyttes under brann, og ved evakuering må derfor beboerne gå selv eller bæres ned trappene. 

For å forlenge evakueringstiden kan det være aktuelt å innstallere brannsprinklingsanlegg eller et seriekoplet brannalarmsystem. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.