>Slik søker du

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik søker du

Publisert: 08.03.2023

På denne siden finner du oversikt over hva du trenger til søknaden og hvordan søkeprosessen er.

Dette trenger du til søknaden

Byggesøknad

Manuell innsending av søknad:
Alternativt kan du sende søknaden manuelt (på papir eller e-post). Det er et høyere gebyr for manuelle søknader enn om du sender søknaden digitalt. I 2024 koster elektronisk søknad 370 kroner, og manuell søknad koster 1.550 kroner. I tillegg blir det gebyr for selve tiltaket.

Se mer om priser her.

Du finner alle skjemaer for manuell innsending av søknad på denne siden.

Byggesøknad eller henvendelser i en pågående byggesak, sender du på e-post til postmottak@sarpsborg.com

Kart, situasjonskart og nabolister
Planer og regler for din eiendom
Dispensasjon

Sende byggesøknad

Sjekk at byggesøknaden er korrekt utfylt og at den inneholder alle nødvendige vedlegg.

Som privatperson kan du søke om å bygge, endre eller rive mindre bygg som for eksempel garasje, bod eller tilbygg. Les mer om mindre byggetiltak.

Finn ut:

 • Hva du ikke trenger å søke om
 • Hva du kan søke om selv
 • Hva profesjonelle aktører må søke om for deg 

Les mer om dette her: Må du søke?

Husk alle vedlegg til søknaden

Dersom søknaden er mangelfull når du sender den inn, vil du få et mangelbrev fra saksbehandler. Hvis kommunen må sende flere mangelbrev, må du betale et gebyr fra og med mangelbrev nummer to.

Gebyret for dette er i 2024 100 kroner pr mangelbrev. Hvis du får et mangelbrev betyr det også at tidsfristen for behandlingen av byggesøknaden din utsettes. Tidsfristen begynner ikke å løpe før saksbehandler har mottatt en komplett søknad å behandle. 

Gebyrer ved byggesøknad

Priser for byggesaksbehandling finner du her.

Trenger du hjelp?

Du kan bestille 20 minutter gratis generell veiledning med en byggesaksbehandler i kommunen.

Bestill 20 minutters gratis veiledningstid her. 

MERK: Ønsker du en mer grundig vurdering av ditt prosjekt, tolkninger av regelverket og konkrete vurderinger opp mot gjeldende arealplaner, vil du få beskjed om at du må sende skriftlig henvendelse til postmottak@sarpsborg.com. Dette vil i 2024 koste 1.600 kroner.

Er det større og omfattende saker, må du bestille en forhåndskonferanse. Dette koster 5.300 kroner i 2024.

Se mer om forhåndskonferanse her.
Skjema for bestilling av forhåndskonferanse

Annen nyttig informasjon i søkeprosessen

Hva skjer etter du har søkt?

Når kommunen har mottatt søknaden, blir saken fordelt til en saksbehandler som går gjennom den. Hvis det mangler opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle søknaden, vil du motta et mangelbrev som beskriver hvilken dokumentasjon kommunen trenger.

Både nye og gamle byggesaker i Sarpsborg kommune er tilgjengelig i vår innsynsløsning.

Behandlingstid og klage

I noen saker er kommunens frist for behandling tre uker. Dette gjelder dersom søknaden ikke har noen mangler, og at:

 • tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovgivningen og gjeldende planer
 • naboer eller gjenboere ikke har merknader
 • tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.

Andre byggesaker for privatpersoner skal i utgangspunktet avgjøres innen 12 uker.

Klage på vedtaket: Byggesaken vil avgjøres med et enkeltvedtak. Enkeltvedtak kan du klage på. Kommunen har et eget sikkert skjema du kan sende klagen gjennom.

Skjema for å sende klage på vedtak finner du her.

Veiledere for å hjelpe deg i søkeprosessen
Skal du bygge nærmere enn fire meter fra nabogrensen?

Det er i utgangspunktet plan- og bygningslovens § 29-4 som gjelder for plassering av bebyggelse mot nabogrense, og angir at det skal være minimum 4 meter. Hvis byggverkets avstand til nabogrense er avklart gjennom en arealplan, gjelder denne foran kravene i plan- og bygningsloven.

Kommunen kan godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter hvis:

 • eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
 • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Skjema for nabosamtykke - PDF

Hvis eiendomsgrensen er vist med rød stiplet linje i kartet, betyr det at grensen er usikker. I tettbygde områder kan avviket være + / - 2 meter. Kommunen kan gi pålegg om at grensen fastlegges dersom dette er nødvendig for å kunne gi tillatelse til tiltaket.

Skjema for nabosamtykke ved usikre grenser - PDF

Innsyn i byggesaker

De fleste byggesaker i Sarpsborg kommune ligger nå tilgjengelig på nett.

På denne siden finner du pågående og tidligere byggesaker i Sarpsborg kommune.

Tettpå: Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?

Veileder: Tettpå - Hvordan sikre deg seriøse håndverkere

Slik velger du håndverker
Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

 • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

Sarpsborg kommune samarbeider med Tettpå
Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.

Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen. Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i kommunen for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Boligbygging og fortetting

Les om boligbygging og fortetting her.

Estetikk

Her finner du nyttige tips om visuelle kvaliteter for småhus.