>Ildsted og pipe

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ildsted og pipe

Publisert: 02.01.2020

En del arbeider knyttet til installering, endring og reparasjon av ildsted og pipe kan gjøres uten at du må søke kommunen om tillatelse. Men for enkelte arbeider er det søknadsplikt med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. 

Her finner du mer informasjon om når du kan utføre arbeider knyttet til pipe og ildsted uten å søke og når arbeidene er søknadspliktig med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Unntak fra søknadsplikt 

Les mer om unntak fra søknad her.  

Slik søker du