>Telt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Telt

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Mindre, lette og bærbare telt er unntatt søknadsplikt.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.


Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Større telt som må settes sammen / bygges opp må søkes om selv om det skal stå mindre enn 2 måneder. Midlertidige telt som skal stå opp mot 2 år krever søknad. 

Les mer om å søke selv her.

Søknad med ansvarsrett

Større telt og permanente telt vil kreve søknad med krav om ansvarlig foretak. Eksempel på slike telt kan være telthaller som skal brukes til lager. Større telt og permanente telt krever søknadsdokumentasjon på lik linje med konstruksjoner i for eksempel mur, stål eller treverk. Ta kontakt med et foretak som kan søke for deg.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.