>Trær i Sarpsborg - spørsmål om trefelling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Trær i Sarpsborg - spørsmål om trefelling

Publisert: 25.04.2024

På denne siden finner du informasjon om hva du som innbygger må huske før du feller trær i Sarpsborg kommune.

Trær er en viktig del av en by, og står for en rekke positive funksjoner vegetasjon/trær for både for mennesker og dyr – blant annet vannhåndtering, støydemping, luftrensing, temperaturregulering, estetikk/bomiljø og le for vind. 

I enkelte tilfeller kan imidlertid trær og vegetasjon skape problemer, eller av andre årsaker være ønskelig å fjerne/håndtere. 

Trær/greiner som utgjør fare

Ved henvendelser om trær, for eksempel trær eller store greiner som har falt ned over tursti eller vei, meld fra via Feilmeldingen. Utenom arbeidstid kan du ringe 69 10 80 00 og bruke tastevalg for vakttelefon vei.

Trær på kommunal eiendom

Alle henvendelser som gjelder fjerning eller beskjæring av vegetasjon på kommunal eiendom, skal sendes inn via dette skjemaet:
Søknad om felling/beskjæring av trær eller rydding av kratt på kommunal grunn

Trær på privat eiendom

Ønsker du å beskjære eller felle trær på privat eiendom?
Det finnes ikke noe skjema hos Sarpsborg kommune for trefelling på egen eiendom. På privat eiendom er det grunneier som har råderett, med mindre du bor i et område med spesielle reguleringsbestemmelser knyttet til trær.

Merk at ikke alle trær kan felles. Blant annet er eiker med omkrets på 2 meter eller mer, i stor grad fredet. Dette gjelder hele landet. Se den nasjonale forskriften om utvalgte naturtyper. Det er også flere treslag som er truet i Norsk rødliste, som for eksempel ask og alm.

I tillegg vil det i reguleringsplaner kunne være lokale bestemmelser om hva man kan gjøre med eksisterende vegetasjon innenfor planområdet. Reguleringsplanen med bestemmelser kan søkes opp her: https://www.sarpsborg.com/byggesak-og-teknisk/byggesak/planer/

Er du usikker på om trærne du ønsker å felle er verneverdige anbefaler vi deg å sende en mail til postmottak@sarpsborg.com, hvor du opplyser hvilken adresse det gjelder, tresort, alder og evt. annen informasjon du tenker er relevant, slik at vi kan komme tilbake til deg.

Hvis det gjelder trær på naboeiendommer må man i første omgang komme til enighet med grunneier. Dersom man ikke kommer til enighet kan man se til naboloven for å få hjelp til å avgjøre saken.

Lynkurs i naboloven

Grønt langs vei

Vegetasjon langs vei skal ikke hindre sikten for skilt eller veimerking. Den skal heller ikke være til hinder for trafikantene eller for gjennomføringen av veivedlikeholdet. Gresshøyde på grøntareal tilhørende vei skal ikke overstige 10 cm.

Ønsker du å si ifra om feil eller mangler ved grøntarealer langs kommunal vei kan du gjøre dette via Feilmeldingen. Velg Park, vei og vann.

Husk at huseiere har ansvar for å rydde hekk og vegetasjon på sin eiendom mot vei og fortau. Vegetasjonen skal ikke skape trafikkfarlige situasjoner. Det betyr at du må klippe hekk, busker og trær slik at alle trafikanter får god sikt, og at den ikke vokser ut over eiendomsgrensen din. Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i veibanen på grunn av vegetasjon.

Saken fortsetter under bildet

Ikke la hekken gro ut over fortauet (Illustrasjon Karoline K Lunde)
Ikke la hekken gro ut over fortauet (Illustrasjon Karoline K Lunde)

Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 centimeter. Når du står tre meter inn fra krysset/avkjørselen skal du kunne se 20 meter i begge retninger.

Grener fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter.

Saken fortsetter under bildet

Det er viktig at grener fra trær ikke henger for langt ned, og til hinder for fotgjengere og trafikk. (Illustrasjon Karoline K. Lunde)

Det er viktig at grener fra trær ikke henger for langt ned, og til hinder for fotgjengere og trafikk. (Illustrasjon Karoline K. Lunde)

Les også: Klipp hekker og busker

Det er også veldig viktig at hekk, busker og trær ikke skjuler sikten til trafikkskilt, veinavnskilt og signalanlegg. Vi håper du hjelper oss med å forebygge ved å se til at vegetasjonen på din tomt ikke skaper trafikkfarlige situasjoner.