>Arealplaner og regler som kan påvirke din byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arealplaner og regler som kan påvirke din byggesak

Publisert: 08.03.2023

Det kan være flere planer som berører din eiendom. Her finner du en oversikt over kommunens arealplaner.

Se hvilke planer som gjelder for din eiendom

Mer om arealplan, kystsoneplan og sentrumsplan

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner er detaljerte arealplaner for et område eller en eiendom med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan, skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne.

Du kan finne ut om det er en reguleringsplan for din eiendom ved oppslag i planregisteret vårt.

Slik gjør du det

  1. Du må først finne ut om eiendommen din ligger innenfor en reguleringsplan, eller om eiendommen din reguleres av kommuneplanen. Se hvilke planer som gjelder for din eiendom.
  2. I tillegg til lover og forskrifter, er det også lokale bestemmelser og retningslinjer som skal tas hensyn til i en byggesak. Det kan for eksempel være kulturminner, verneområder eller forurenset grunn og grunnforhold som kan gi begrensninger.

Må du søke dispensasjon?

Du kan søke om dispensasjon fra planer. Informasjon om dispensasjon finner du her.

Les mer om byggesak her.