>Her melder du vannlekkasje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Her melder du vannlekkasje

03.01.2022

Når en vannlekkasje oppstår ringer du Sarpsborg kommune på 69 10 80 00. Utenfor kontortid settes du i kontakt med vakttelefonen direkte ved hjelp av tastevalg.

Hvis det er skader på eiendommen din, må du ringe til ditt forsikringsselskap og ikke til kommunen om dette.

Varsler på SMS

Vi varsler deg på din telefon med SMS når vannet stenges, ved planlagt vedlikehold eller andre uforutsette hendelser på vann- og avløpsnettet i kommunen.

Du kan selv sjekke om ditt telefonnummer er registrert, eller endre din oppføring på www.servicevarsling.no.

Slik koker du drikkevannet

Dette bør du gjøre når vi råder deg til å koke vannet.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et slikt kokevarsel innebærer. Noen av rådene kan også brukes når man av andre grunner er utrygg på den mikrobiologiske vannkvaliteten, for eksempel ved bruk av vann direkte fra naturen, på tur eller på hytta.

Du vil bli varslet dersom vi eller andre myndigheter mener at vannkvaliteten er usikker. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter.

 • Vannet bør fosskoke ett minutt. En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.
 • Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.
 • Alt vann som drikkes må være kokt

Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann eller tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig
 • Klesvask
 • Renhold i huset
 • Annet bruk hjemme
 • Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel

Slik jobber vi når vannlekkasjer oppstår

Når en vannlekkasje oppstår har kommunen en lang rekke oppgaver foran seg for å sikre at du raskest mulig får trygt og godt drikkevann og avløp.

Her er noen av oppgavene vi må gjennom.
 • Lekkasje oppdages; manglende trykk eller mengde vann, kommer vann opp av vei eller terreng, trenger vann inn i hus. Meldes til vann og avløp, servicetorget eller overordnet vakt vann og avløp. • Vakt eller ledningsnett rykker ut for å sjekke opp og finne lekkasje.
 • Ledningskart studeres. Vi finner antall trolig berørte. Vi lytter for å forsøke å finne lekkasjen.
 • Vi sikrer vei om det er behov for dette.
 • Vi struper først ventiler så godt det lar seg gjøre. Dette for å opprettholde et visst overtrykk på nettet. Det kan være at vi senere må stenge ventiler helt. Bruddtypen vil bestemme dette.
 • Vi bestiller firma for å få oversikt over hvor alle ledningene i bakken er.
 • Plan for mulig stenging av vei lages. Statens vegvesen kontaktes.
 • Bemanning for å reparere lekkasjen settes sammen. • Vi åpner opp tappepunkter for drikkevann i nærheten av lekkasjen. Disse vil finnes utenfor trykkøkningsstasjoner eller avløpspumpestasjoner. Beholdere for vannhenting, 10 liter, legges på plassen.
 • Antatt berørte hus blir varslet ved hjelp av SMS. Ofte kan noen hus som ikke er berørt også få varsel fordi vi heller vil varsle for mange enn for få. Varsling om kokepåbud. Informasjon om tappepunkt(er) for drikkevann i nærheten gis.
 • Mediene varsles om vi ser det som nødvendig. Vi gjør alltid det når det kan utgjøre en helserisiko å drikke vannet.
 • Mattilsynet varsles om det kan være helserisiko ved å få i seg drikkevannet.
 • Hvis det er helserisiko blir helsesystemet i kommunen kontaktet. Vi samarbeider gjennom prosessen frem til normal situasjon igjen er opprettet.
 • Vannvogn settes ut. Folder om koking av vann distribueres. Vi kan sette ut mobile toaletter. Vi kan åpne kommunalt bygg for at man kan dusje eller gå på toalett.
 • Graving starter. Sugebil på plass dersom det ikke er nok med å pumpe opp fra grop.
 • Når vi blottlegger lekkasjen kontrollerer vi om det kan ha kommet avløpsvann inn i vannledning.
 • Vann og avløpsrør som må repareres, blir reparert. Hvis det mangler en ventil setter vi inn en slik dersom dette kan redusere antall abonnenter som blir berørt om det skulle skje en gang til.
 • Hendelse blir opprettet på Mattilsynets hjemmeside.
 • Når lekkasjen er reparert, vil vannet bli satt på for å teste om dette er godt nok. Normalt vil det nå strømme vann til alle klosetter som har vært berørt. Foreløpig skal ingen bruke vannet som drikkevann. Vannet kan brukes til WC.
 • Hvis det ikke er noe som tyder på at avløpsvann eller andre forurensninger har trengt inn i vannledninger, gir vi nå beskjed om at vannet er trygt og kan brukes som normalt.
 • Dersom det har vært mulighet for at avløp kan ha trengt inn i vannledning, må vannledninger innenfor avstengt sone klores. Det gjøres av innleid firma. I denne tiden vil abonnentene kunne få vann som lukter og inneholder klor. De må unngå å bruke vann til annet enn til WC.
 • Etter kloring spyles vannledningene.
 • Nå vil det være vanntrykk på nettet, vi vil tappe ut av nettet via noen ventiler. Alle vil normalt ha vann inn til sine hus. Ingen må drikke vannet. Vi vil kjøre prøveuttak av vann noen steder vi anser som representative. Vi vil ta prøve etter noe tid, for eksempel fire timer. Deretter etter 12 nye timer. Prøver vil bli analysert, og resultat kan forventes etter 18 timer. Vi må ha to prøveserier uten påvisning av bakterier. Vi tar prøver hver 12. time. Vann til å drikke som tas ut av vannkran, vil måtte kokes. Dette medfører at vannet tidligst kan godkjennes etter 4 + 12 + 18 timer = 34 timer.
 • Når analyser av prøver viser at vannet er trygt vil dette bli varslet, og vi er tilbake til normalsituasjonen. Vann ut av kranen kan du nå drikke som normalt. Abonnenter bør la vannet renne i 30 minutter ut av alle tappepunkter i sine hus.
 • Vi rydder opp i graveområdet og avblåser beredskap. Vi vurderer om ledninger på dette stedet er i en slik forfatning at det bør inn på liste over hvilke strekninger som bør byttes ut.

Beredskap for nødvann

Innbyggerne i Sarpsborg skal være trygge på at kommunen har beredskap for tilgang til rent drikkevann når vannet er borte fra kranene hjemme.

Vi legger til rette for at innbyggerne selv kan hente vann fra tappestasjon. Vi har 46 slike plassert ulike steder i kommunen. Når en krise oppstår vil du som innbygger få beskjed om hvor din åpne tappestasjon er.

I noen tilfeller bringer vi vann ut i nabolag med vannvogn.

Gårdsbruk med husdyr har tilgang til egne tappestasjoner og kan fylle tankvogn eller kombitank der etter behov.