>Klorsmak i vannet? Det er helt trygt!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klorsmak i vannet? Det er helt trygt!

Av: Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune tar drikkevannskvaliteten på største alvor, og innbyggere skal være sikre på at det er trygt å drikke vannet som kommer ut av springen. Skulle noe annet skje, vil du alltid bli varslet.

Kommunens hovedvannverk er Baterød vannverk, som produserer cirka 20.000 kubikkmeter drikkevann i døgnet. I tillegg har vi Isesjø vannverk som forsyner deler av Skjeberg, med en produksjonskapasitet på 10.000 kubikkmeter drikkevann i døgnet.

Før vannet når frem til innbyggernes vannkraner er det gjennom en omfattende renseprosess, hvor urenheter fjernes. Til dette bruker vi både klorering og UV-bestråling.

Mengdene med klor som brukes i vannverkene, er ikke helseskadelige. Litt klorsmak av og til viser at vannkvaliteten er under kontroll.
Når temperaturen på vannet fra Glomma er veldig kaldt vil enkelte abonnenter kunne merke mer til klorsmak/lukt enn ellers. Forklaringen på dette er at bakterienivået i ledningsnettet vårt blir lavere i kulde, og at klor dermed fraktes lenger med vannet enn ellers.

Spørsmål og svar om drikkevannet

Husk at du også finner mye god informasjon om drikkevannet vårt på www.sarpsborg.com/drikkevann

Har vi godt og trygt drikkevann i Sarpsborg?

Ja! Kvalitetskravene til drikkevann er regulert i drikkevannsforskriften. Drikkevannet skal være hygienisk betryggende, klart og uten vesentlig fremtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade ved vanlig bruk. Innbyggere i Sarpsborg får levert god og trygg vannkvalitet, og vil varsles dersom noe skjer. Les mer om drikkevannskvaliteten vår her: www.sarpsborg.com/drikkevann

Hvorfor tilsettes klor i drikkevannet?

Etter at alle urenheter er fjernet fra vannet som kommer fra Glomma, desinfiseres det. Det gjøres først med tilsetting av klor, og deretter UV-bestråling. Det gjør at vi dreper bakterier, parasitter og virus slik at ingen blir syke av å drikke vannet vårt. Klor tilsettes hele året.

Er det farlig å få i seg klor fra drikkevannet?

Nei! Mengden med klor som brukes i drikkevannet vårt er lav, og helt trygt å drikke. Vi følger den faglige veiledningen til Mattilsynet for klor (Les mer her: § 13-1 Behandle vannet slik at det blir trygt)

Hvorfor hender det at det smaker klor noen ganger?

Vi tilsetter alltid klor i vannet, og noen ganger kan det gi smak på vannet. Dette er gjerne i forbindelse med at vannet fra Glomma er veldig kaldt. Da vil enkelte abonnenter kunne merke mer til klorsmak/lukt enn ellers fordi bakterienivået i ledningsnettet vårt blir lavere i kulde. Dermed fraktes kloren lenger med vannet enn ellers, før den brukes opp. Dette er ikke farlig, men merkes siden vi ikke er vant til klorsmak på vannet til vanlig.

Det kan også komme litt smak av klor dersom det har vært brudd på en vannledning, og kommunen må ha rykket ut for å utbedre lekkasjen. Det er vanlig at det klores i rørstrekk som har vært utbedret etter lekkasjer og liknende. Ved lekkasjer varsler vi berørte eiendommer, men sjekk gjerne med kommunen om du er usikker.

Hvem passer på at det ikke er for mye klor i vannet vårt?

Vannverkene våre tar prøver for å passe på kvaliteten og at vi følger lovverket, altså Drikkevannsforskriften. Mattilsynet passer også på at vannverket holder seg til de kravene som stilles.

Hva om det oppstår kraftig og vedvarende klorsmak på vannet mitt?

Skulle det plutselig oppstå kraftig og vedvarende klorsmak på vannet, kan du melde dette via Feilmeldingen, slik at vi kan sjekke opp og gi tilbakemelding på hva årsaken til endringen er.

Feilmeldingen finner du på www.sarpsborg.com/feilmeldingen - velg tema Park, vei og vann. Legg inn adressen det gjelder, og velg kategori Vann og avløp - Vannkvalitet.