>Om prosjekt nytt renseanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Om prosjekt nytt renseanlegg

Publisert: 17.10.2022 – Oppdatert: 13.12.2022

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling. Det nye anlegget skal utnytte ressursene på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag.

Alvim renseanlegg ble bygget i andre halvdel av 1980-tallet og tilfredsstiller ikke lenger de stadig strengere krav i utslippstillatelser hos Statsforvalteren. Det nye anlegget vil benytte de muligheter som er i det eksisterende anlegget og videreutvikler dette. Samtidig ønsker vi å bygge et framtidsrettet og moderne anlegg som utnytter ressursene i avløpet på en god og miljøvennlig måte.

Utnytte ressursene i avløpet

Renseanlegget behandler i dag avløp fra hele Sarpsborg kommune. Vi skal bygge ut dagens kjemiske renseanlegg med biologisk næringssaltfjerning, og anlegget vil forberedes for forventede fremtidige rensekrav. Bærekraft er satt i høysetet i hele prosjektet med fokus på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp, energieffektivitet og ressursgjenvinning.

Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og fremtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig.

I prosjektet legges det blant annet stor vekt på at avløpsvannet ikke lengre skal betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning. Det nye og oppgraderte Alvim renseanlegg skal ikke bare rense avløp på en bedre måte. Det skal også utnytte ressursene i avløpet på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag. Det kommer alle mennesker, dyr og natur til gode.

Noe av det anlegget skal gjøre:

  • Tilfredsstille nåværende rensekrav. Sørge for minimert miljøavtrykk fra befolkningen i Sarpsborg overfor det marine miljøet.
  • I størst mulig grad være selvforsynt med energi og varme.
  • Overskudd av energi kan tilbys til nærliggende industri som fjernvarme.
  • Struvittproduksjon for gjenvinning av fosfor kan erstatte kunstgjødsel i landbruket.
  • Minimere bruk av kjemikalier.
  • Tilpasset fremtidige rensekrav av mikroplast, medisinrester og miljøgifter.
  • Solceller på takene til elproduksjon.
  • Mikrokraftverk på anleggets utslippsledning.
  • Varmepumpe for å utnytte energien i avløpsvannet.
  • Utnytte biogass til elproduksjon og varme.

Se bilder og filmer av det nye rensenalegget her. 

Tidslinje

Desember: Vedtak om utvidelse Alvim renseanlegg i bystyret

Juni: Inngåelse av kontrakt med Norconsult
August: Oppstart Prosjektering

Januar: Varslet oppstart regulering i området rundt renseanlegget

Mars: Regulering klar
Vår: Oppstart grunnarbeider tomt ved Alvim renseanlegg
Høst: Oppstart transportetappe 2 (Gatedalen - Sandesundbrua - Torsbekkdalen)

Vår: Oppstart transportetappe 3 (Torsbekkdalen - Alvim renseanlegg)
Sommer: Oppstart biobygget
Høst: Oppstart transportetappe 1 (Nordberg - Gatedalen)
Høst: Oppstart pumpestasjoner/tekniske installasjoner

Vår: Oppstart transportetappe 4 (Alvim renseanlegg - Glomma)

Desember: Anlegget klart

Prøvedriftsperiode