Nye Alvim renseanlegg

NYTT RENSEANLEGG: Slik blir Nye Alvim renseanlegg (Illustrasjon: Norconsult - Sarpsborg kommune)

Nye Alvim renseanlegg

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg, samt transportstrekningene for vann og avløp (VA-ledningene) inn til renseanlegget. 
Det skal legges over 5 km med nye VA-rør og pumpestasjoner skal oppgraderes. Alt dette gjøres for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav, og for å ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolkning- og næringsutviklingen.

Det nye anlegget skal utnytte ressursene på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag.

renseanlegg

Klikk på bildet for full størrelse. // Klikk her for flere bilder og filmer.

Tidslinje

2020

 • Desember: Vedtak om utvidelse Alvim renseanlegg i bystyret

2021

 • Juni: Inngåelse av kontrakt med Norconsult
 • August: Oppstart Prosjektering

2022

 • Januar: Varslet oppstart regulering i området rundt renseanlegget

2023

 • Mars: Regulering klar
 • Vår: Oppstart grunnarbeider tomt ved Alvim renseanlegg
 • Høst: Oppstart transportetappe 2 (Gatedalen - Sandesundbrua - Torsbekkdalen)

2024

 • Vår: Oppstart transportetappe 3 (Torsbekkdalen - Alvim renseanlegg)
 • Sommer: Oppstart biobygget
 • Høst: Oppstart transportetappe 1 (Nordberg - Gatedalen)
 • Høst: Oppstart pumpestasjoner/tekniske installasjoner

2025

 • Vår: Oppstart transportetappe 4 (Alvim renseanlegg - Glomma)

2026

 • Desember: Anlegget klart

2027

 • Prøvedriftsperiode

Nye Alvim renseanlegg