Nye Alvim renseanlegg

Nye Alvim renseanlegg

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling.

Det nye anlegget skal utnytte ressursene på en langt bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag.

Les mer om hva utbyggingen og hva anlegget skal gjøre.

Tidslinje

Sarpsborg kommune har tildelt Norconsult oppdraget med å utarbeide og gjennomføre prosjektet.
De skal utarbeide reguleringsplan, detaljprosjektere og gjennomføre oppgraderingen av Alvim renseanlegg med transportanlegg.

  • Desember 2021 - Varsel om oppstart av reguleringsplan for Alvim renseanlegg.
  • Byggearbeider: Rivearbeider (dagens administrasjonsbygg) og oppføring av midlertidig brakkerigg (midlertidig administrasjonsbygg).
  • Grunnarbeider på renseanlegget: Anleggsvei og riggplass på Alvim renseanlegg.
  • Oppstart arbeid med nye avløpsledninger.
  • Byggearbeider på renseanlegget.
  • Ferdigstillelse av byggearbeider.

Fremdriftsplanen er under oppdatering.

 

Nye Alvim renseanlegg