Nye Alvim renseanlegg

Renseanlegg

Nye Alvim renseanlegg

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg, samt transportstrekningene for vann og avløp (VA-ledningene) inn til anlegget. Dette gjøres for å tilfredsstille strengere rensekrav, og for å ivareta økningen i befolkning- og næringsutviklingen.

Nye Alvim renseanlegg