>Oppgradering av trykkøkningsstasjon Blessom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppgradering av trykkøkningsstasjon Blessom

02.03.2022

For å bedre forsyningssikkerheten for vann, skal trykkøkningsstasjonen i Blessomveien oppgraderes med reservestrømsaggregat, nye tilførselsledninger og nye pumper.

Prosjekt 828323 gjelder oppgradering av trykkøkningsstasjon VP 102 Blessom.

For å bedre forsyningssikkerheten for vann, skal trykkøkningsstasjonen i Blessomveien 56 oppgraderes med reservestrømsaggregat, nye tilførselsledninger og nye pumper.

Reservestrømsaggregatet skal plasseres i et nytt tilbygg tilknyttet dagens trykkøkningsstasjon i Blessomveien. Her kan du se tegninger av prosjektet med planlagt tilbygg:

Detaljtegning 1 (pdf)

Detaljtegning 2 (pdf)

Det vil foregå gravearbeider og bygningsarbeider i forbindelse med oppgraderingen.

Det antas at ulempene for naboer og omkringliggende bebyggelse vil være liten.

Forventet oppstart er etter sommerferien i 2022. Byggetiden vil være omlag seks måneder.

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Kontaktperson

Einar Henriksen, prosjektleder VVA.

Telefon: 954 49 307

Mail: einar-uno.henriksen@sarpsborg.com