>Planer, hagevanning, abonnementsvilkår og våre anlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Planer, hagevanning, abonnementsvilkår og våre anlegg

03.01.2022

Kommunedelplan

Sarpsborg kommune har en egen kommunedelplan for vei, vann og avløp. Planen gjelder for perioden 2015-2026 og kan leses her - (PDF). 

Hagevanning

I noen varme perioder med særlig høyt vannforbruk må Sarpsborg kommune innføre restriksjoner på hagevanning. Årsaken er at det høye vannforbruket gir lavt vanntrykk til daglig bruk i noen steder i kommunen. Vi varsler innbyggerne når vanningsrestriksjonene både innføres og oppheves. Status nå er at det ikke er vanningsrestriksjoner i Sarpsborg kommune.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Les mer om vilkårene her

Alle som skal tilknyttes vann- og avløpsnettet i Sarpsborg kommune, både privatpersoner og rørleggere, må forholde seg til "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp".

Formålet med bestemmelsene er å:

  • Fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår kommunen, som eier av offentlig vann og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning til og bruk av offentlig vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter også det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent som er eller blir tilknyttet offentlig vann og avløpsanlegg.
  • Stille krav til aktørene slik at tilknytning av private vann- og avløpsanlegg til kommunalt nett blir utført på en betryggende måte, med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. Det er rørleggers plikt å gjøre seg kjent med bestemmelser og regler i reglementet.

Reglementet består av to deler:

  1. Administrative bestemmelser
  2. Tekniske bestemmelser

De administrative bestemmelsene omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastsetter krav til teknisk utførelse.

"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" er fastsatt av kommunen, i egenskap av å være eier av vann- og avløpsanleggene. Dette er vedtatt i Sarpsborg bystyre. Abonnementsvilkårene erstatter det tidligere "normalreglementet".

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - administrative bestemmelser.

De tekniske bestemmelsene kan bestilles hos Kommuneforlaget (telefon 24 13 28 50) eller via en lokal bokhandler.

Nærmere informasjon om abonnementsvilkårene kan også fås ved henvendelse til Sarpsborg kommune, Virksomhet vann og avløp.

Vannverk og ledningsnett

Les mer om kommunens vannforsyningssystem her.

Kommunens hovedvannverk er Baterød vannverk, som produserer ca 20.000 kubikkmeter drikkevann i døgnet. Maksimal kapasitet er 35.000 kubikkmeter i døgnet. Vannverket har installert UV-anlegg mot bakterier og parasitter.

Isesjø vannverk forsyner deler av Skjeberg og har en produksjonskapasitet på 6.000 kubikkmeter drikkevann i døgnet.

Til vannforsyningssystemet hører også 5 høydebasseng, 17 trykkforsterkere.

I Sarpsborg er det omtrent 450 kilometer med kommunale vannrør, 215 kilometer rør for overvann, og 486 kilometer med avløpsrør. Det private nettet, som går til og fra boligene og ut til det kommunale nettet, er cirka like langt. 

Sarpsborg kommune har sammen med Fredrikstad kommune og MOVAR IKS et samarbeid om reservevannsforsyning som dekker områdene Fredrikstad, Hvaler, Moss, Rygge, Råde, Sarpsborg, Vestby, Våler.

Alvim renseanlegg

Kommunens hovedrenseanlegg er Alvim renseanlegg.

Her renses daglig cirka 25.000 kubikkmeter avløpsvann. Anlegget ble satt i drift i 1989. Blant annet næringstoffet fosfor og organisk stoff fjernes fra avløpsvannet. Renset avløpsvann slippes ut i Glomma ved Alvimkaia i en dykket ledning.

Renseanlegget produserer cirka 4.000 tonn slam i året. Dette brukes som jordforbedringsmiddel i landbruket.

Til avløpssystemet hører også 96 pumpestasjoner og 486 kilometer avløpsrør.

Nye Alvim renseanlegg

Her kan du lese om nye Alvim renseanlegg som skal tas i bruk 1. juli 2025.