>Priser for vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser for vann og avløp

03.01.2022

Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 1090  pr. fast del. Avløp = kr. 1510,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 14,95 pr. m3. Avløp = kr. 23,00 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 990,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 990,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.

 • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1'' 310 kr.
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1'' 610 kr.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 4500,- 
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 2250,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1500,-
 • Årsgebyr for levering av tørrslam til Gatedalen miljøanlegg per bruksenhet kr 770,-
 • Ekstratømming av slam kr 5900,-
 • Akutt-tømming av slam kr 7175,-
 • Forskjøvet årlig tømming kr 1800,-
 • Bomtur kr 1025,-

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.