>Vannmåler

Digitale vannmålere

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vannmåler

12.05.2022

Alle som ikke allerede har vannmåler, skal ha den montert innen utgangen av 2021.

Sarpsborg bystyre har bestemt at de som allerede ikke har vannmåler, skal ha den montert innen utgangen av 2021.

En av hovedgrunnene til at alle skal ha vannmåler, er at Sarpsborg-samfunnet har behov for at forbruket av vann går ned. Vi bruker i dag vesentlig mer vann enn for to generasjoner siden. En annen hovedgrunn er å få en mer rettferdig betaling basert på forbruk. De som i dag ikke har vannmåler betaler gebyr basert på hvor mange kvadratmeter bolighuset eller hytta har.

Ny forsyning av vannmålere er på plass

Mars 2022: Vannmålere med dimensjonen 3/4'' er nå tilgjengelige igjen, og på lager hos Sarpsborg kommune.

Kravet om installasjon av vannmåler (for de som ikke har gjort det), er dermed gjeldende igjen.

Dette må du gjøre

Du som ikke har vannmåler i dag må selv engasjere en autorisert rørlegger for å få installert vannmåleren. Det er bare en autorisert rørlegger som har lov til å montere denne. Alle vannmålere eies av Sarpsborg kommune og rørleggeren henter vannmåler hos kommunalteknikk i Torsbekkdalen. Du betaler da direkte til rørleggeren for montering av vannmåleren.

Borettslag og sameier

Leiligheter i borettslag skal i utgangspunktet ha én felles vannmåler. Eksempler: 40 leiligheter i en blokk har én felles vannmåler.

For leiligheter i et sameie kan det både være aktuelt med én vannmåler i hver og én felles vannmåler. Dette avklares med/bestemmes av kommunen.

Dette er smart vannmåler

De nye vannmålerne som i dag blir installert er såkalt «smarte vannmålere» og digitale. Det vil si at de blir koblet til automatisk avlesning. 

Du som i dag har en vannmåler med telleverk skal bruke denne inntil videre.

Slik leser du av vannmåleren

Digital vannmåler

Du som har digital vannmåler i huset ditt, og/eller fritidsboligen din, trenger ikke å lese av vannmåleren i år. Du vil heller ikke motta et avlesningskort i posten. 

Kommunen har et system som fanger opp signalene fra vannmålerne. Dermed skjer avlesingen av disse målerne automatisk.

I Sarpsborg har vi to ulike digitale vannmålere. De er produsert av Kamstrup og Iperl.

Manuell vannmåler

Du som har en manuell vannmåler med telleverk må lese av og registrere målerstanden selv. Du vil motta et varsel i god tid før jul. Målerstanden skal registreres på én av disse to måtene:

SMS:

Kommunen sender SMS til deg i god før jul. Du sender inn målerstanden på samme måte som du svarer på en hvilken som helst annen sms. Du svarer på den SMS som du mottar fra kommunen. Du registrerer hele kubikkmeter, ikke tallene bak komma (enten de er røde eller svarte). Du skal bare sende inn tall. (Ikke tekst eller emojis).

Avlesningskort:

De som ikke svarer på SMS innen en frist vil få avlesningskort i posten. Gå inn på nettsiden www.leseav.no. Du registrerer hele kubikkmeter, ikke tallene bak komma (enten de er røde eller svarte).

Målerstand kan også fylles ut manuelt på kortet og sendes i retur til kommunen, eller leveres i skranken i servicetorget i Sarpsborg rådhus.

Har du spørsmål om hvordan du skal lese av vannmåleren? Da kan du ringe servicetorget på 69108000.

Leie av måler

Der vannmåler er installert, kan den ikke fjernes uten samtykke fra Sarpsborg kommune.

Alle skal ha vannmåler. Det står i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp. (PDF)

Private abonnenter og næring/industri skal leie måler av kommunen mot et årlig gebyr.

For arbeid med montering eller demontering av vannmåler med konsoll benyttes dette registeringsskjema.

Last ned registeringsskjema her.

Ferdig utfylt skjema må skrives ut og signeres av ansvarlig fagperson eller foretak og leveres til Virksomhet kommunalteknikk i Torsbekkdalen. Måleren hentes samme sted. Utlevering av vannmålere foregår mellom klokken 08.00 og 10.00 fra mandag til og med fredag. Også andre henvendelser om vannmålere skal foregå innen samme tidsrom. 

Les mer i brosjyren "Vannmåler i hus".

Hvis Sarpsborg kommune har avtalt å komme hjem til deg for å bytte ut gammel vannmåler og du ikke møter opp, så vil du bli ilagt et gebyr på 1510 kroner. Ved behov for å endre avtalt tid må dette skje senest 24 timer før gjeldende avtale.

Ved eierskifte av bolig

Mange lurer på hva som skjer med faktura når man har solgt bolig og ny eier overtar. Slike oppgjør tas privat enten via megler eller med ny eier direkte.
A konto-grunnlaget for vann og avløp er basert på fjorårets forbruk. Dersom forbruk forventes høyere eller lavere ut fra avregningen året før, kan A konto endres. Gjennomsnittsforbruk pr. person er ca. 50 til 70 m3 pr. år. Ved nybygg settes A konto-grunnlaget til 120 m3.

Spørsmål

Ring servicetorget 69 10 80 00, eller send oss en epost vannmaaler@sarpsborg.com så svarer vi så snart vi kan. Vannmålerkontoret er stengt i uke 28, 29 og 30.

Gjelder det vannmåleravlesning - ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.