>Vannmåler

Digitale vannmålere

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vannmåler

Publisert: 12.02.2024

Alle som ikke allerede har vannmåler, må få det på plass.

Sarpsborg bystyre har bestemt at de som allerede ikke har vannmåler, skal ha den montert.

En av hovedgrunnene er å få en mer rettferdig betaling basert på faktisk forbruk. De som i dag ikke har vannmåler betaler et stipulert forbruk basert på hvor mange kvadratmeter bolighuset eller hytta har.

Dette må du gjøre

Du som ikke har vannmåler i dag må selv engasjere en autorisert rørlegger for å få installert vannmåleren. Det er bare en autorisert rørlegger som har lov til å montere denne. Alle vannmålere eies av Sarpsborg kommune og rørleggeren henter vannmåler hos kommunalteknikk i Torsbekkdalen. Du betaler da direkte til rørleggeren for montering av vannmåleren.

Borettslag og sameier

Leiligheter i borettslag skal i utgangspunktet ha én felles vannmåler. Eksempler: 40 leiligheter i en blokk har én felles vannmåler.

For leiligheter i et sameie kan det både være aktuelt med én vannmåler i hver og én felles vannmåler. Dette avklares med/bestemmes av kommunen.

Dette er smart vannmåler

De nye vannmålerne som i dag blir installert er såkalt «smarte vannmålere» og digitale. Det vil si at de blir koblet til automatisk avlesning. 

De som i dag har en manuell vannmåler som må leses av, skal bruke denne inntil videre.

Slik leser du av vannmåleren

Digital vannmåler

Du som har digital vannmåler montert trenger ikke å lese av vannmåleren og melde resultatet til kommunen. Kommunen innehenter avlesningene automatisk. 

I Sarpsborg har vi to ulike digitale vannmålere. Kamstrup og Iperl.

Manuell vannmåler

Du som har en manuell vannmåler må lese av og registrere målerstanden selv. Kommunen sender ut varsel i desember måned, og målerstanden skal registreres på én av disse to måtene:

SMS:

Kommunen sender SMS i desember. Mottaker svarer tilbake på meldingen med rene tall. OBS: Du skal ikke ta med tallene bak komma på vannmåleren. 

Avlesningskort:

De som ikke svarer på SMS innen en frist vil få tilsendt avlesningskort. Målerstanden registreres på nettsiden www.leseav.no. Du registrerer hele kubikkmeter. OBS: Tallene bak komma (enten de er røde eller svarte) skal ikke tas med.

Målerstand kan også fylles ut på kortet og sendes i retur til kommunen, enten via post eller ved å levere i servicetorget i Sarpsborg rådhus.

Har du spørsmål om hvordan du skal lese av vannmåleren? Da kan du ringe servicetorget på 69 10 80 00.

Vannmålerleie og vannmålerskjema

Der vannmåler er installert, kan den ikke fjernes uten samtykke fra Sarpsborg kommune.

Alle skal ha vannmåler. Det står i kommunens gebyrforskrift for vann og avløp. (PDF)

Private abonnenter og næring/industri skal leie måler av kommunen mot et årlig gebyr.

For arbeid med montering eller demontering av vannmåler med konsoll benyttes dette registeringsskjema: VANNMÅLERSKJEMA (PDF)

Ferdig utfylt skjema må signeres av ansvarlig fagperson eller foretak og sendes på epost til vannmaaler@sarpsborg.com.

Måleren hentes hos Virksomhet kommunalteknikk i Torsbekkdalen. Utlevering av vannmålere foregår mellom klokken 08.00 og 10.00 fra mandag til og med fredag. Også andre henvendelser om vannmålere skal foregå innen samme tidsrom. 

Les mer i brosjyren "Vannmåler i hus".

Hvis Sarpsborg kommune har avtalt å komme hjem til deg for å bytte ut vannmåler og ingen er til stede, vil du ilagt et gebyr på 1790 kr (inkl. mva.). Endring av avtalt tid må skje senest 24 timer før.

Ved eierskifte av bolig

Mange lurer på hva som skjer med faktura når man har solgt bolig og ny eier overtar. Slike oppgjør tas privat enten via megler eller med ny eier direkte.
Grunnlaget for vann og avløp er basert på fjorårets forbruk. Dersom forbruk forventes høyere eller lavere ut fra avregningen året før, kan "Antatt forbruk" endres. Gjennomsnittsforbruk pr. person er ca. 50 til 70 m3 pr. år. Ved nybygg settes grunnlaget til 120 m3.

Spørsmål om digital vannmåler?

Ring servicetorget 69 10 80 00, eller send oss en epost på vannmaaler@sarpsborg.com

Gjelder det vannmåleravlesning - ta kontakt med servicetorget på tlf. 69 10 80 00.