Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Bostøtte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bostøtte

03.01.2019

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste.
Du kan likevel søke hvis du:

  • Er student med barn.
  • Er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • Er under 18 år og har egne barn.
  • Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.
Inntektsgrensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte her

Papirsøknader skal du sende til Sarpsborg kommune, Team bolig, Pb 237, 1702 Sarpsborg.

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen:

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema).
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt).
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen.
  • hvis boutgiftene endrer seg.
  • hvis en i husstanden blir student.

Melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte.

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen: Sarpsborg kommune, Team bolig, Pb 237, 1702 Sarpsborg.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Kontaktinformasjon

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
Kontakt servicetorget på tlf. 69 10 80 00, eller kontakt Team bolig:

Mer om Team bolig

Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og Husbankens bostøtte, forvalter og leier ut kommunens utleieboliger og har ansvar for boligkontakttjenesten.

Besøksadresse: Kirkegt. 69, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 86 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Åpningstid Kirkegata 69: 12.00 -14.00.
Telefontid: 10.00-14.00.

Du kan lese mer om Boligkontoret her

Les mer om bostøtte her.

Les mer om tilpasning av bolig her.

Teamleder
Robin Ørjan Brynildsen
Tlf. 69 10 86 00 / 415 30 271