>Bostøtte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bostøtte

Publisert: 04.01.2022

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste.
Du kan likevel søke hvis du:

  • Er student med barn
  • Er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • Er under 18 år og har egne barn
  • Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret

Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser

Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte.
Inntektsgrensene finner du her.

Hvordan søke bostøtte?

Bostøtte søkes elektronisk - søk bostøtte her

Du søker bostøtte elektronisk på husbanken sine hjemmesider. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Det er likevel viktig at du leser vedtaket du mottar.

Endringer gjøres elektronisk, eller ved skriftlig melding til kommunen. Du må melde fra skriftlig hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue, hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen, hvis boutgiftene endrer seg, eller hvis én i husstanden blir student. 

Du skal bruke dette skjemaet for å melde fra om endringer

Hvis du flytter til en ny bolig må du kontakte boligkontoret for å stoppe nåværende sak, slik at du kan søke om bostøtte på nytt.

Melde fra om endringer.

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Hos Husbanken kan du lese mer om klage på vedtak om bostøtte. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte.

Alle som får innvilget bostøtte, får i tillegg strømstøtte. Mer informasjon om dette finner du på nettsiden Støtte til strømutgifter i 2022 - Husbanken

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider.

Kontaktinformasjon

Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. 
Kontakt servicetorget på tlf. 69 10 80 00, eller kontakt boligkontoret:

Mer om Avdeling boligkontoret

Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og Husbankens bostøtte, forvalter og leier ut kommunens utleieboliger og har ansvar for boligkontakttjenesten.

Besøksadresse: Kirkegt. 69, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 86 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Du må avtale time.
Telefontid: 10.00-14.00.

Du kan lese mer om Boligkontoret her

Les mer om bostøtte her.

Les mer om tilpasning av bolig her.

Avdelingsleder
Robin Ørjan Brynildsen
Tlf. 69 10 86 00 / 415 30 271