>Boveiledning

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Boveiledning

Publisert: 06.02.2024

Boveiledningstjenesten yter tjenester til personer med varierende behov for bistand i hverdagen. Målgruppen er personer med utviklingshemming, diagnoser i autismespekteret, eller andre med funksjonshindringer som medfører behov for våre tjenster. Formålet med tjenesten er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Les mer om de ulike boveiledningene:

Boveiledning sentrum

Boveiledning Skjeberg

Boveiledning Tune

Søknad

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.