>Gruppetilbud fra team fysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gruppetilbud fra team fysioterapi

Publisert: 08.02.2022 – Oppdatert: 14.12.2022

Amputasjonsgruppe

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende, nyamputert i et ben, tidligere benamputert og/eller har belastningsskader i forbindelse med amputasjon. Treningen fokuserer på bedring av fysisk funksjon, balanse og gangfunksjon med protesen. Tilbudet tilbys to timer én gang i uken og består av veiledet gruppetrening, organisert som stasjonstrening.

Du må betale egenandel for gruppebehandling etter gjeldende takster. Egenbetaling inngår i egenandelstaket. Se mer om egenandel på Helse Norge sin side.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan komme seg til og fra behandlingen på egenhånd kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.
Påmelding hos fysioterapeut Ole Martin Wilhelmsen, tlf. 41530223 (ring/sms) 

Parkinsongruppe

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende og har Parkinsons sykdom eller parkinsonisme. Treningen fokuserer på styrke, balanse, bevegelighet og koordinasjon. Tilbudet tilbys én time én gang i uken og er organisert som fellestrening i sittende, stående og gående. Deltakerne blir oppfordret til egentrening ved siden av og får utlevert et egentreningsark.

Du må være selvhjulpen i forflytning og ved evt. toalettsituasjon. Du kan bruke ganghjelpemiddel, men bør kunne stå uten støtte. Du må kunne forholde deg til en gruppe og forstå felles instruksjon. Treningen foregår i trygge omgivelser og ledes av fysioterapeut.

Du må betale egenandel for gruppebehandling etter gjeldende takster. Egenbetaling inngår i egenandelstaket. Se mer om egenandel på Helse Norge sin side.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan komme seg til og fra behandlingen på egenhånd kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.
Påmelding hos fysioterapeut Bergthora Thorsteinsdottir, tlf. 45871855 (ring/sms)

Slaggruppe

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende, har gjennomgått et hjerneslag og er motivert for trening. Treningen fokuserer på bedring eller vedlikehold av fysisk funksjon, gangfunksjon, styrke og balanse. Tilbudet tilbys to timer én gang i uken og består av felles oppvarming, veiledet stasjonstrening, matlaging og sosialt samvær. Deltakerne blir oppfordret til egentrening ved siden av og får utlevert et egentreningsark.

Du må være selvhjulpen i forflytning og ved evt. toalettsituasjon. Du kan bruke ganghjelpemiddel, men bør kunne stå uten støtte. Du må kunne forholde deg til en gruppe og forstå felles instruksjon. Treningstilbudet foregår i trygge omgivelser og ledes av fysioterapeut.

Du må betale egenandel for gruppebehandling etter gjeldende takster. Egenbetaling inngår i egenandelstaket. Se mer om egenandel på Helse Norge sin side.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan komme seg til og fra behandlingen på egenhånd kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.

Påmelding hos fysioterapeut Hannah Lorentzen 404 48 362  (ring/sms)

Balansegruppe

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende og har nedsatt styrke og balanse, har hatt et fall eller er redd for å falle. Treningen fokuserer på styrke, balanse og funksjonelle aktiviteter. Treningsgruppen arrangeres hver vår og høst med trening to ganger i uken i 10-12 uker. Den består av veiledet gruppetrening som er organisert med felles oppvarming, etterfulgt av stasjonstrening. Deltakerne blir oppfordret til egentrening ved siden av og får utlevert et egentreningsark.

Du må være i stand til selvstendig å bevege deg rundt i treningssalen og trene under veiledning. Du kan gå med et ganghjelpemiddel, men bør kunne stå uten støtte. Nye deltakere gjennomfører en kartleggingssamtale og balansetest i forkant for å vurdere om tilbudet er egnet. Alle gruppedeltakere testes på nytt etter endt behandlingsperiode for å evaluere resultatet av tilbudet. Treningen foregår i trygge omgivelser og ledes av fysioterapeut.

Du må betale egenandel for gruppebehandling etter gjeldende takster. Egenbetaling inngår i egenandelstaket. Se mer om egenandel på Helse Norge sin side.

Deltakere som av helsemessige årsaker ikke kan komme seg til og fra behandlingen på egenhånd kan ha krav på refusjonsberettiget transport. Mer informasjon finner du på Pasientreiser sine sider på helsenorge.no.
Påmelding hos fysioterapeut Bergthora Thorsteinsdottir, tlf. 45871855 (ring/sms)

Sterk og stødig

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende, over 65 år og har begynt å merke at du er mer ustø enn før. Treningen fokuserer på styrke, balanse og kondisjon. Tilbudet tilbys én time én gang i uken og foregår innendørs. Den utføres i sittende, stående og gående og er organisert som fellestrening. Deltakerne blir oppfordret til egentrening ved siden av og får utlevert et egentreningsark.

Du må må kunne komme deg til og fra treningen på egenhånd, og kunne gå innendørs uten ganghjelpemidler.
Treningstilbudet er gratis og ledes av frivillig instruktør under veiledning av fysioterapeut. 

Mer informasjon om Sterk og stødig og påmelding her.

Kulåstrimmen

Et treningstilbud til deg som er hjemmeboende, vil bedre styrke, balanse og kondisjon, og som liker utendørstrening. Treningen fokuserer på styrke, balanse, kondisjon og bevegelsesglede. Tilbudet tilbys én time én gang i uken og består av veiledet gruppetrening som er organisert med felles oppvarming, stasjonstrening, lek og konkurranse.

Du må kunne komme deg til treningen på egenhånd, gå uten hjelpemiddel og være aktiv i 45 minutter. Tilbudet passer også for deg som ønsker litt mer fart.

Treningstilbudet er gratis og ledes av fysioterapeut.

Påmelding hos fysioterapeut Hannah Lorentzen på tlf. 40448362 (ring/sms)