Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Fysioterapi

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fysioterapi

01.01.2017

Tjenesten inngår som en del av kommunens helsetilbud og gis i forbindelse med forebyggende helsearbeid og ved behandling av sykdom eller skade. Tjenesten kan bidra med blant annet:

 • undersøkelser 
 • funksjonsutredninger / motorisk vurdering 
 • utforming og oppfølging av tiltak 
 • behandling 
 • rehabilitering
 • gruppetrening

Gruppetrening tilbys personer i alle aldre innenfor målgruppene for fysiopterapi.

Oversikt over fysikalske institutt i Sarpsborg

Her finner du en oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Sarpsborg. De fysioterapeutene som har avtale med kommunen er markert med kursiv tekst. Hos disse betaler man kun egenandelen.

Actin Helse
Fladebyveien10, 1746 Skjeberg
Tlf. 69 16 88 68. 
Fysioterapeut: Arne Jon Nordli (også akupunktur), Jan Henrik Martinussen og Christer Nordby

Borg Helse AS
Torggata 10, 1707 Sarpsborg
Tlf. 69 16 04 00 / 69 12 03 13
Fysioterapeuter: Stein-Otto Strøm (også akupunktur) og  Per Christian Myklebust.

Enger fysioterapi og institutt for manuell terapi
Sarpsborgvn. 10, 1711 Sarpsborg
Tlf. 69 15 50 76. 
Fysioterapeuter: Ole Enger (også manuell terapeut), Cathrine Enger, Elisabeth Gressløs(også manuell terapeut), Tom Øby.

Fram fysioterapi
Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen
Tlf. 69 97 26 96. 
Fysioterapeuter: Jan Ola Olstad (osteopat DO), Hilde Thorsen, Elise Holme og Sondre Olstad (osteopat DO).

Kirkegata Fysikalske
Kirkegata 63, 1721 Sarpsborg
Henrik Borge, manuellterapeut/fysioterapeut
Stine Liebermann Åsheim, fysioterapeut
Tlf: 69 87 87 18
www.kirkegatafysikalske.no

Kurland fysioterapi
Kurlandvn. 2, 1727 Sarpsborg
Tlf. 69 15 73 01.
Fysioterapeuter: Harald Halvorsen (også akupunktur), Lars Hugo Berg (barnefysioterapi), Aud Schi og Dina Solberg Larsen.

Lande fysioterapi
Villavn. 7
Tlf. 69 14 51 20. 
Fysioterapeuter: Bjørn Johnsen (muskel-skjelettdiagnostisering, cyriax) og Jon Dahle(muskel-skjelettdiagnostisering, cyriax).

Sarpsborg fysikalske institutt
Pellygt. 61, 1707 Sarpsborg
Tlf. 69 15 42 58. 
Fysioterapeuter: Ann-Christin AnderssonAnders Andersson og Herdis Vatvedt.

Sarpsborg Helsesenter
St. Marie gt. 42, 1706 Sarpsborg
Tlf. 69 12 69 00. 
Fysioterapeuter: Anne Tangen , Espen Sirnes Rasmussen (osteopat),
Fredrik Sommerseth (osteopat DO) og Camilla Gaarden.

 

Sørlietorget Fysioterapi og Osteopati
Hundskinnveien 96, 1711 Sarpsborg
Tlf. 69 97 07 00.
Fysioterapeut: Espen Sirnes Rasmussen (osteopat). Se også Sarpsborg Helsesenter.

Tindlund Fysioterapi (Helsehuset Greaaker)
Eikveien 22, 1718 Greåker
Tlf. 69 14 48 40. 
Fysioterapeuter: Tommy AasliMarianne Kallasten,  Gert Rood VasteitTonje Nygaard(psykomotorisk fysioterapeut), Tonje Bringa Lindberg (psykomotorisk fysioterapeaut), Kim A. Talgø, Marianne Thomesen Eriksen og Didrik Mogensen.
www.helsehusetgreaaker.no

Tune Fysioterapi
Rådmann Siras vei 1, 1712 Grålum
Tlf. 400 01 455
Fysioterapeuter: Jørn Ove Jansen, Lars Thomas Paulshus og Fredrik A. Segolsson
www.tunefysioterapi.no

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på familiesentrene, i barnehager, i barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.

Det tilbys individuell vurdering og oppfølging av barn som henvises ved bekymring for forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling.

Fysioterapeutene samarbeider med aktuelle instanser om relevante tiltak, evt. viderehenvisning. Målet er å bidra til økt fysisk aktivitet, fremme normal/begrense avvikende utvikling, bidra til tidlig diagnostisering, forebygge helseplager og bidra i habiliteringsarbeid.

Henvisningsskjema sendes til:
Sarpsborg kommune, Skjeberg familiesenter
Pb 237
1702 Sarpsborg

Team fysioterapi-voksne

Arbeidsområde for team fysioterapi -voksne

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot innbyggegre over 18 år.
 • Opptrening/rehabilitering
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Undersøkelse og vurdering

Målsetninger for team fysioterapi

Teamet skal bidra til:

 • At fysioterapi skal utøves servicerettet, effektivt og med høy faglig standard.
 • At befolkningen tar ansvar for egen helse og mestrer egen sykdom.
 • At omfang og konsekvens av sykdom/skade, belastningslidelser og livsstilssykdommer reduseres.
 • At pasienter med medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser utvikler, gjenvinner og bevarer sin funksjonsevne, samt opplever deltagelse og mestring.
 • At behovet for omsorgstjenester i hjem og på institusjon reduseres/unngås ved opprettholdelse av funksjonsevne hos pasientene.

Team fysioterapi - voksne tilbyr fysioterapi:

 • på kommunens sykehjem
 • på Helsehuset Sarpsborg
 • til hjemmeboende som ikke kommer seg til annen behandler
 • og forebyggende helsearbeid i grupper

Kontaktperson Teamleder/fysioterapeut Helene Jacobsen tlf. 69 11 63 69 / 920 34 443

Alle henvisninger sendes til:
Team fysioterapi, Skjeberg administrasjonsbygg
P.b. 237
1702 Sarpsborg